MBO Raad: draagvlak lerarenregister ook bij werkgevers weg

29-03-2018

De MBO Raad vindt het voornemen van de bewindslieden van OCW om de implementatie van het lerarenregister volgens planning voort te zetten zeer teleurstellend. In een brief aan de Tweede Kamer hebben minister Slob en minister Van Engelshoven aangegeven dat ze nog steeds koersen op openstelling van het register in augustus 2018. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “De hele implementatie – inclusief gegevenslevering – moet stopgezet worden, tot de problemen rondom het register zijn opgelost. De scholen vinden het gezien alle ontwikkelingen niet langer verantwoord om privacygevoelige gegevens van docenten te gaan leveren.” Onder de huidige omstandigheden zijn de scholen dan ook niet meer van plan de gegevenslevering op 1 augustus a.s. te gaan doen.

Slob en Van Engelshoven publiceerden hun voornemen nadat het bestuur van de Onderwijscoöperatie deze week liet weten dat zij de ondersteuning van het lerarenregister teruggeven aan de minister. Het Lerarenparlement wordt nu losgekoppeld van de Onderwijscoöperatie. De beroepsgroep heeft door deze loskoppeling feitelijk geen juridische status meer. Heerts: “Daarmee is het bestuurlijk vacuüm waar de MBO Raad met de PO-Raad en VO-raad afgelopen najaar in een gezamenlijke brief al op wees, compleet. Bovendien is het draagvlak voor dit overheidsregister niet alleen onder docenten maar ook onder hun werkgevers nu helemaal weg.”

Afbeelding van Friesland College, Maartje Roos
Afbeelding van Friesland College, Maartje Roos.

De MBO Raad roept de politiek op tot een algehele heroverweging van het ontwerp en de inrichting van het register. “Wat de MBO Raad betreft, hoort een representatieve beroepsgroep eigenaar te zijn van een lerarenregister en is voor het welslagen van een lerarenregister serieuze betrokkenheid van werkgevers cruciaal,” zegt Heerts.

Contactpersonen

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673