#mboinhetstemburo - Albeda: De kracht van je stem gebruiken

17-02-2021

Studenten Albeda College helpen als briefstemmedewerker

Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen mogen, vanwege Covid-19, stemgerechtigde mensen die behoren tot een risicogroep op 15 en 16 maart vervroegd stemmen. Stemmen via een briefstem kan zelfs al vanaf 26 februari per post en vanaf woensdag 10 maart op speciale afgiftepunten. In Rotterdam helpen ruim veertig mbo-studenten van het Albeda, in samenwerking met de gemeente, om dit laatste in goede banen te leiden.

Voor het stemmen per brief kunnen stemgerechtigden in een risicogroep thuis het stembiljet invullen en ze vervolgens in een envelop op de post doen. Ze hebben ook een tweede mogelijkheid: hun briefstem naar een afgiftepunt brengen. Ruim vijfenveertig studenten van het Albeda helpen in Rotterdam mee om deze posten te bemannen. “Het gaat hierbij om studenten Economie & Ondernemen”, vertelt programmamanager Strategie en Externe Betrekkingen Gyzlene Kramer-Zeroual. “Van 10 tot en met 13 maart verwelkomen en informeren de ouderen, zorgen voor een coronaveilige omgeving en helpen met het posten van hun brieven. Sommige ouderen zullen zich met een dichtgeplakte envelop melden. Maar anderen nemen gewoon alles mee wat ze hebben ontvangen om ter plekke aan de studenten te vragen hoe het precies moet. Omdat er veel verschillende afgiftepunten zijn, is er tijd om iedere bezoeker in alle rust te ontvangen.”

Webinars

Vanzelfsprekend moeten de deelnemende studenten dit verantwoordelijk werk zorgvuldig en volgens alle regels uitvoeren en administratief vastleggen. Om beslagen ten ijs te komen, organiseert de gemeente Rotterdam voor hen een webinar. “Deze is zeer uitgebreid en geeft ook inzicht in de logistieke en juridische processen rondom de verkiezingen en laten zien welke beroepen er betrokken zijn bij de uitvoering van een verkiezing”, vult Kramer-Zeroual aan. “Misschien ontdek je wel dat jij met jouw kennis en vaardigheden bij dit soort gebeurtenissen ook inzetbaar bent.” De studenten bemannen als duo de afgiftepunten, die dicht bij school en goed bereikbaar zullen zijn. Docenten Burgerschap en BPV kijken af en toe om de hoek of alles goed verloopt. Het grotere doel hierachter is bewustwording en verbinding met de stad in verkiezingstijd: “We hopen dat jongeren hierdoor onderdeel te maken van de verkiezingen.”

Partijenmarkt

Aan alle andere studenten van Albeda gaan de verkiezingen eveneens niet ongemerkt voorbij. Van 8 maart tot 17 maart organiseert de school het Democratiefestival. Een veelzijdig gebeuren, met onder andere een politieke partijenmarkt, speeddaten met politici en een groot afsluitend debat. En dat alles natuurlijk veilig online. “Het gaat om de verkiezingen, maar ook om impact maken. We willen onze studenten laten zien dat ze, wanneer ze het ergens eens of juist oneens mee zijn, de kracht van het woord en van hun stem kunnen gebruiken om invloed uit te oefenen.”

Voorgekookt

Studenten kunnen tijdens de week de stemwijzer invullen en ontdekken welke partijen het beste bij hen passen. Vervolgens mogen ze in een speeddate aan een politicus van een van die partijen, zoals bijvoorbeeld Joan Nunnely van D66 en Kauthar Bouchallikht van GroenLinks, gerichte vragen gaan stellen. Kramer-Zeroual: “Tijdens het festival kaarten we thema’s aan waarvan de studenten hebben aangegeven ze belangrijk te vinden. Zoals bijvoorbeeld duurzaamheid. In datzelfde kader zijn de vragen van het slotdebat ook voorgekookt met de studenten zelf.”

#mboinhetstemburo

De Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties en de MBO Raad werken samen om zoveel mogelijk mbo-studenten de kans te geven met hun kennis en kunde als vrijwilligers te participeren bij de stembureaus. Zo kunnen mbo-scholen de verkiezingen integreren in hun lessen over burgerschap en maken de studenten op een bijzondere manier kennis met democratie. Het doel van burgerschap in het mbo is onder meer studenten ondersteunen in hun ontwikkeling als kritische burger. Veel scholen hebben daarvoor mooie initiatieven gekoppeld aan de verkiezingen. In de aanloop naar 17 maart belichten we hier op onze site wekelijks een van deze initiatieven.