#mboinhetstemburo - ROC van Twente, Deltion College en Provincie Overijssel zetten samen in op burgerschap

10-03-2021

Om mbo-studenten intensiever bij de maatschappij, de democratie en de politiek te betrekken hebben ROC van Twente, Deltion College en de provincie Overijssel gezamenlijk het Programma Jongeren en Burgerschap in Overijssel ontwikkeld. Meer aandacht voor burgerschapsonderwijs staat daarin centraal: “Het bedrijfsleven zoekt nou juist die kritische, meedenkende vakman of vakvrouw.”

Nooit gedacht dat het Twentse ‘noaberschap’, het naar elkaar omkijken, ook wel eens ‘nadelig’ kan uitwerken. Trudy Vos, lid van het college van bestuur van ROC van Twente, moet erom lachen: “Al voordat het plan ontstond om mbo-studenten op de verkiezingsdagen in te gaan zetten, hadden alle stembureaus hier hun vrijwilligers zelf al helemaal geregeld. Zo gaat dat in Twente. Al denk ik wel dat er mbo-studenten in de stembureaus aanwezig zullen zijn, maar dan op persoonlijke titel.”

Reuring

Maar dat wil niet zeggen dat de verkiezingen geruisloos aan ROC van Twente voorbij gaan. Vos: “Er gebeurt van alles, zoals het Democratiefestival van ProDemos en de verkiezingsshow van de Kiesmannen. Alles online. De reuring met gonzende debatten, politici die met studenten in gesprek gaan en verkiezingen, missen we daardoor natuurlijk. Wel komen de verkiezingen in de lessen burgerschap uitgebreid aan bod, met daarin online gesprekken met politici.”

Kloof

En precies dat burgerschapsonderwijs moet meer aandacht krijgen. Dat werd al bepleit door de Burgerschapsagenda 2017-2021 van het ministerie van OC&W en de MBO Raad. In Overijssel doen ze daar met het Programma Jongeren en Burgerschap in Overijssel nog een flinke schep bovenop. Aanleiding hiervoor was een onderzoek door het practoraat Burgerschap van ROC van Twente, waaruit bleek dat studenten een kloof ervaren met de politiek. ROC van Twente, Deltion College en de provincie Overijssel bundelden vervolgens de krachten om daar wat aan te gaan doen.

Digitaal burgerschap

“Als mbo moeten wij voor onze studenten drie dingen doen”, zo vat Vos samen: “Een vak leren, zorgen dat ze eventueel door kunnen studeren en hen in staat stellen om op een bewuste manier aan de samenleving deel te nemen. Dat laatste is te lang als minder belangrijk ervaren. Vandaar dus dit programma. En vandaar dat we bij ROC van Twente een practoraat Burgerschap en een gedeelde visie op burgerschap hebben en vanuit het practoraat initiatiefnemer zijn van de werkplaats ‘Democratisering van kritisch denken’. Daarnaast zijn we digitaal burgerschap in coronatijd wat extra aandacht gaan geven en voeren we het gesprek over burgerschapsonderwijs met de studentenraad.”

Nieuwe praktijken

Binnen Programma Jongeren en Burgerschap in Overijssel ontwikkelen docenten nieuw onderwijs en komen professionaliseringsactiviteiten tot stand in samenwerking met studenten. Het practoraat Burgerschap onderzoekt de nieuwe praktijken die zo worden ontwikkeld. Daarbij gaat het om actuele thema’s zoals verschillende visies op de samenleving onderkennen, kritisch leren denken en participeren in de samenleving. Vos: “Deze thema’s zijn zo belangrijk. Het bedrijfsleven zoekt namelijk juist die kritische, meedenkende vakman of vakvrouw die de maatschappij kent en samen met de onderneming optrekt richting de toekomst.”

Handrem

Vos staat namens ROC van Twente te trappelen om het burgerschapsonderwijs deze kwaliteitsinjectie te geven. “Door de samenwerking met de provincie gaan we bijvoorbeeld met casussen uit de praktijk aan de slag. Verder organiseren we kennissessies en lezingen – er heeft al een collegereeks plaatsgevonden. We werken twee kanten op. Niet alleen willen we studenten wegwijs maken in de maatschappij, we willen ook dat ambtenaren en politici de wereld van de jongeren beter begrijpen. Ambities hebben we voldoende, maar we moeten vanwege corona jammer genoeg nog even de handrem erop houden.”

Vos vindt de samenwerking met de provincie logisch: “De provincie waakt over de kwaliteit van het openbaar bestuur. En die kwaliteit is gebaat bij het geluid van onze mbo’ers. Zij hebben een mening die gehoord mag worden!”

#mboinhetstemburo

De Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties en de MBO Raad werken samen om zoveel mogelijk mbo-studenten de kans te geven met hun kennis en kunde als vrijwilligers te participeren bij de stembureaus. Zo kunnen mbo-scholen de verkiezingen integreren in hun lessen over burgerschap en maken de studenten op een bijzondere manier kennis met democratie. Het doel van burgerschap in het mbo is onder meer studenten ondersteunen in hun ontwikkeling als kritische burger. Veel scholen hebben daarvoor mooie initiatieven gekoppeld aan de verkiezingen. In de aanloop naar 17 maart belichten we hier op onze site wekelijks een van deze initiatieven.