Meer uniforme examens laboratoriumtechniek

15-09-2016

De werkgroep Analisten heeft het project Samenwerken aan examens Laboratoriumtechniek afgerond. Dit project richtte zich op de ontwikkeling en uitvoering van een gemeenschappelijke wijze van examinering bij de opleidingen Laboratoriumtechniek voor het nieuwe kwalificatiedossier.

Afbeelding van studenten

Dit heeft als resultaat opgeleverd dat alle scholen die de Analistenopleidingen aanbieden gebruik gaan maken van de examenproducten van het Consortium Beroepsonderwijs. Deze examenstichting ontwikkelt de examenproducten samen met de ontwikkelaars vanuit de scholen en op basis van de Uitgangspuntennotitie voor examens laboratoriumtechniek. Het onderhoud en beheer van de examens vindt plaats door het Consortium Beroepsonderwijs in samenwerking met ontwikkelgroepen, vaststellingsgroepen en klankbordgroepen met deskundigen vanuit de scholen.

Het rapport en een samenvatting van de uitgangspuntennotitie zijn beschikbaar via de website van het servicepunt Invoering herziening kwalificatiestructuur.

Mbo-scholen werken aan de kwaliteit van de examinering in het mbo. Dit gebeurt onder andere via verschillende examenprojecten van de bedrijfstakgroepen.

Afbeelding van Sabine Mul

Sabine Mul

Beleidsadviseur TGO Algemeen, vakcommissie BIB
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673