Minimumeisen afrondingsadvies bekend voor voorwaardelijke doorstroom mbo naar hbo

22-04-2021

In het Servicedocument 5.1 mbo-aanpak coronavirus COVID-19 (17 maart 2021) en in het Servicedocument Hoger Onderwijs versie 10.0 aanpak coronavirus COVID-19 (7 april 2021) zijn afspraken vastgelegd over de doorstroom van mbo-studenten niveau 4 met een kleine studievertraging door corona naar het hbo. Hogescholen kunnen deze studenten die door een kleine studievertraging door corona hun mbo-diploma niet voor de start van het nieuwe studiejaar hebben kunnen behalen, in studiejaar 2021/2022 voorwaardelijk toelaten. Een hogeschool doet dit op basis van een positief afrondingsadvies, afgegeven door de mbo-school. De MBO Raad en de Verenging Hogescholen hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over de minimale inhoud waarin het afrondingsadvies moet voldoen.

In het afrondingsadvies geeft de mbo-school aan dat van de betreffende student verwacht mag worden dat hij/zij de mbo-opleiding vóór 1 januari 2022 kan afronden, op basis van de nog te verrichten activiteiten die nodig zijn om het mbo-diploma te halen. Het afrondingsadvies wordt vóór 15 augustus 2021 opgesteld zodat mbo-studenten tijdig duidelijkheid hebben over het wel/niet kunnen doorstromen naar het hbo en tijdig in beeld zijn bij de hbo-opleiding van hun keuze, zodat deze de student passend kan begeleiden

Als het mbo-diploma niet vóór 1 januari 2022 wordt behaald, wordt de inschrijving van de student bij de hbo-opleiding beëindigd. Diplomering in het mbo moet daarom uiterlijk 31 december 2021 hebben plaatsgevonden.