Negen nieuwe examenprojecten van btg’s van start

20-01-2016

De bedrijfstakgroepen (btg’s) van de MBO Raad werken ook in 2016 aan de kwaliteit van examinering in hun branche of bedrijfstak. Deze extra activiteiten kunnen (gedeeltelijk) in aanmerking komen voor financiering vanuit het project ‘Professionalisering examenfunctionarissen en examinering’ door het ministerie van OCW.

 

Examenprojecten

In de eerste twee ronden zijn vijfentwintig projecten gestart. Voor de derde ronde zijn negen aanvragen van de btg’s voor nieuwe examenprojecten goedgekeurd:

BTG Onderwerp aanvraag
SV Keuzedelen SV
Handel Verbeteren aansluiting examens Mode
ICT&CI Ontwikkelen examens mbo Podium- en Evenemententechniek
ZWS Completeren, onderhoud en kwaliteitsborging Body of Knowledge
TGO
  • Vervolg samenwerking analisten
  • Examinering opleidingen zonder examenleverancier
  • Kwaliteitskader voor examinering
MTLM Examinering keuzedelen in de praktijk
Entree Ontwikkeling portfolio-beoordelingsinstrument keuzedeel
Banner examinering

Resultaten

De btg’s zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze projecten. Zij richten zich op het ontwikkelen van exameninstrumenten, de voorbereiding van examinering bij de herziene kwalificatiestructuur en de verbetering van examinering in de beroepspraktijk. De btg’s delen de resultaten van hun projecten, zodat alle opleidingen in het mbo hier hun voordeel mee kunnen doen.