Noorderpoort heeft het eerste practoraat burgerschap

11-01-2017

Op 20 december 2016 is Chris Holman - Master of Education – in Groningen  geïnstalleerd als practor voor het practoraat Burgerschap bij ROC Noorderpoort. Dit is het eerste practoraat Burgerschap van Nederland. De term practoraat is nog relatief nieuw in de wereld van mbo. Een practoraat verwijst naar praktijk- en beroepsgericht onderwijs. Het is een expertisecentrum, geleid door een practor. De belangrijkste opdracht van een practoraat is zorgen voor inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs.

Het practoraat Burgerschap richt zich voornamelijk op de pedagogische waarden van het onderwijs. Eén van de opdrachten van het practoraat is in kaart brengen hoe het burgerschapsonderwijs er in het mbo uitziet, wat de resultaten daarvan zijn en wat de kenmerken zijn van effectieve scholen op het terrein van burgerschap.

Chris Holman zet zich als practor in op de pedagogische kernprincipes van de docent. In zijn practorale rede hield Chris een gloedvol betoog over de waarde van pedagogie in het onderwijs. In de kernprincipes van Holman staan liefde en plezier centraal, en is het van belang om de balans te vinden tussen Talent,  Veiligheid en Uitdaging.
‘De samenleving is complexer dan ooit. Daardoor is het voor jongeren niet gemakkelijker geworden om op te groeien en zelfstandig keuzes te maken,’ aldus docent Chris Holman.
Volgens Holman moeten niet alleen studenten uitgedaagd worden, dit geldt ook voor docenten: ‘Van hen moeten we eisen dat ze pedagogisch bekwaam zijn. Voor docenten is het een uitdaging de talenten van de student te ontdekken. De aandacht moet echter niet alleen gericht zijn op mogelijke talenten als vakman of vakvrouw, maar ook op talenten die meer op het persoonlijke vlak liggen.’