Ondersteuning aanvragen Regionaal investeringsfonds

24-11-2015

Van 1 januari tot en met 31 januari 2015 kan elke mbo-school weer een aanvraag indienen voor het Regionaal investeringsfonds. Binnenkort publiceert het ministerie van OCW de aangepaste regeling Regionaal Investeringsfonds in de Staatscourant. Met wijziging van de regeling hoopt het ministerie nog beter in te spelen op de behoeften vanuit scholen en andere partijen in het veld.

Registreer tijdig

Bent u al een projectaanvraag aan het voorbereiden? Registreer dan uw aanvraag bij DUO via de website van DUO. Het voordeel van vroegtijdig registeren is dat u ondersteuning krijgt bij de opzet en het schrijven van het projectplan. Na registratie neemt DUO of het Platform Bèta Techniek contact met u op om samen te kijken waar de ondersteuning gewenst is. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt. Op ieder moment in de planvorming kunt u de gewenste ondersteuning krijgen. Een voorbeeld van ondersteuning is een sessie met een expert waarin u gaat brainstormen over het bepalen wie de belangrijkste stakeholders en partners van de publiek-private samenwerking zijn en hoe u deze kunt committeren. Daarnaast is het mogelijk een compacte sterkte/zwakte-analyse te laten uitvoeren, als u al wat verder bent met uw plannen. Zodra u een projectaanvraag geregistreerd heeft, verschijnt deze in een online overzicht, met als doel de samenwerking te bevorderen en ondoelmatige aanvragen te voorkomen.

Meerdere vormen van ondersteuning

Potentiële aanvragers kunnen voor ondersteuning terecht bij het Platform Bèta Techniek. Daarnaast kunnen zij ondersteuning krijgen van de topsectoren. Ook kunnen potentiële aanvragers een uitgewerkte conceptaanvraag, inclusief conceptbegroting, bij DUO (via muo@duo.nl) indienen. Aan de hand van de criteria uit het beoordelingskader geeft DUO vervolgens feedback om de aanvraag kansrijker te maken.