Onderwijsraad: ‘Maatschappelijke opdracht onderwijs wordt bedreigd’

27-02-2019

Vroegselectie in het voortgezet onderwijs en het ontbreken van een leven lang ontwikkelen voor volwassenen, zijn twee van de belangrijkste tekortkomingen van het Nederlandse onderwijsstelsel. De MBO Raad onderschrijft de conclusie van de Onderwijsraad dat hierdoor de maatschappelijke opdracht van het onderwijs wordt bedreigd. 

Afbeelding van mbo-student tijdens Skills the Finals 2018
Afbeelding van mbo-student tijdens Skills the Finals 2018

In het rapport ‘Stand van educatief Nederland 2018’ stelt de Onderwijsraad dat de doorgeschoten differentiatie in het onderwijs de tweedeling in de maatschappij versterkt. Opleiding, inkomen en sociaal-culturele achtergrond bepalen met wie je in de klas komt en wie je later op de werkvloer spreekt. Hierdoor komen jongeren uit verschillende sociale groepen elkaar steeds minder tegen. Daarnaast heeft vroegselectie – het onderwijssysteem duwt jongeren vanaf hun twaalfde in een betonnen voorsorteerbak – een bepalende invloed op iemands positie in de maatschappij én op de arbeidsmarkt.

De Onderwijsraad vindt een ‘fundamentele bezinning’ nodig op de organisatie van het onderwijsstelsel omdat overheidsmaatregelen onvoldoende in het brede perspectief van het onderwijsstelsel worden geplaatst. “Het gevaar bestaat dat het opeenstapelen van kleine beleids- of wetsmaatregelen het stelsel veranderen, maar niet altijd in de gewenste richting en zonder dat onderliggende knelpunten voldoende worden aangepakt.” De raad stelt dat permanente educatie een onderdeel van het onderwijs moet worden en dat de vroegselectie moet worden tegengegaan.

Naast investeringen in een leven lang ontwikkelen, pleit de MBO Raad via het manifest MBO2025 al langere tijd voor een verbinding van het vmbo en havo. Een combinatie van het vmbo-tl en havo draagt bij aan de gelijke kansen voor jongeren. Op die manier wordt het selectiemoment uitgesteld en kunnen jongeren tussen hun twaalfde en achttiende jaar geleidelijk ontdekken waar hun talenten liggen.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673