Oproep aan roc’s: ondersteun werkgevers bij maken van opleidingsplannen voor SectorplanPlus

22-11-2017

Momenteel maken werkgevers uit de sector zorg en welzijn in regio’s opleidingsplannen om in aanmerking te komen voor de subsidie SectorplanPlus. Mbo-scholen kunnen hierbij ondersteunen door mee te denken over de mogelijkheden en het bieden van maatwerk. De MBO Raad roept mbo-scholen op te investeren in samenwerking in de regio om op die manier een bijdrage te leveren aan een betere zorg in Nederland, nu en in de toekomst.

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die een extra impuls geeft aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:

  • Nieuwe instroom
  • Met ontslag bedreigde werknemers
  • Opscholing: binnen de organisatie (om ruimte te creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.
ZWS Stagiaires UMC Groningen
Mbo-stagiaires bij UMC Groningen (Fotografie: Freddy Schinkel)

Werkgevers uit de zorg- en welzijnsector kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tijdvakken (tranches) intekenen voor subsidie. Hiervoor moeten zij een scholingsplan opstellen. Er zijn vijf type activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen.

  • Kwalificerend beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
  • Kwalificerend beroepsonderwijs: hbo duaal
  • Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)
  • Training en ontwikkeling: middellang (vanaf vijf tot en met vijftien dagen)
  • Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met vier dagen)
Tineke Snel

Tineke Snel

Beleidsadviseur Aandachtsgebied: Zorg