Oproep aan werkgevers en politici: red het beroepsonderwijs!

31-05-2017

De opleiding van voldoende goede vakmensen komt steeds verder onder druk te staan. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: "Het is belangrijk dat de politiek en de werkgevers zich goed realiseren dat achterover leunen betekent dat we straks wel op een ‘next level’ zitten, maar ‘no people’ hebben om op dat next level aan de slag te gaan. De instroom van jongeren in het mbo droogt op. En daardoor vallen straks opleidingen om en kunnen mbo-scholen hun regionale functie voor de arbeidsmarkt niet meer invullen." Heerts doet zijn oproep aan politici en werkgevers vlak voor het algemeen overleg dat de Kamer vandaag voert over het mbo. "Het is letterlijk vijf voor twaalf en ik doe er alles aan om de nieuwe woordvoerders in de Kamer maar ook het bedrijfsleven zich bewust te maken van het belang van het mbo."

Afbeelding van tandwielen, foto Flickr.com, CC-licentie, ralphbijker
Afbeelding van tandwielen, foto Flickr.com, CC-licentie, ralphbijker

Dat de instroom van jongeren in het mbo steeds minder wordt, heeft een aantal oorzaken. Heerts: “Een belangrijke factor is onder andere krimp. Er worden eenvoudigweg minder kinderen geboren. Maar een andere belangrijke factor is de maatschappelijke druk op jongeren om na de basisschool naar het havo te gaan, ook al liggen hun talenten op een ander vlak. Daarbij spelen politieke opvattingen dat gelijke kansen zich vooral moeten uitbetalen via de route havo-hbo een rol. En het onterecht slechte imago van het vmbo. Naar het havo mag je, naar het vmbo moet je. Terwijl het vmbo je voorbereidt op een goede opleiding in het mbo, waarmee je op de arbeidsmarkt alle kansen van slagen hebt."

Heerts raakt hiermee ook aan een andere factor: de voortdurende kritiek van werkgevers dat het mbo onvoldoende aansluit op wat de arbeidsmarkt vraagt. "Ik heb nog enigszins begrip voor dit soort uitspraken als we uitgaan van het kortetermijndenken: bedrijven merken dat de economie aantrekt en hebben nú mensen nodig om vacatures in te vullen. Maar het beroepsonderwijs is geen bol.com, geen opleider voor vacatures waar je met een druk op de knop bestelt wat je nodig hebt. En met eenzelfde druk op de knop retourneert wat je niet nodig hebt. De scholen leiden, in samenwerking met het bedrijfsleven, in de regio duurzaam op, met oog voor toekomstige arbeidsmarkt en samenleving. Dat vraagt lef van ook het bedrijfsleven om in tijden dat het minder gaat met de economie voldoende te investeren in stageplekken en leerbanen zodat zodra het beter gaat er voldoende vakmensen zijn. En daar moet ook oog voor zijn in Den Haag: denk met beroepsonderwijs en bedrijfsleven na over stimuleringsmaatregelen.”

Met alles in me wil ik voorkomen dat we over een paar jaar moeten zeggen: ‘Wat wás dat beroepsonderwijs toch mooi… Operatie geslaagd, patiënt overleden’.
MBO Raad
Ton Heerts

Het bedrijfsleven kan ook op een andere manier bijdragen. Heerts: “We kunnen jongeren niet dwingen te kiezen voor beroepen. Maar we kunnen het wel aantrekkelijker voor ze maken er wél voor te kiezen. Verleiden en het mooie en het goede laten zien. Bijvoorbeeld door ze er al vroeg mee kennis te laten maken, hun interesse aan te wakkeren. Aandacht op de basisschool voor bijvoorbeeld technologische innovaties kan al helpen.”

Ton Heerts roept de politiek en het bedrijfsleven, landelijk en in de regio, op om met het beroepsonderwijs samen op te trekken: “We werken op landelijk niveau samen binnen de SBB aan de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, scholen doen dat in de regio met het regionale bedrijfsleven en andere partijen, zoals gemeenten. En dat werkt absoluut z’n vruchten af. Mede door deze samenwerking staat het mbo kwalitatief hoog aangeschreven, zelfs internationaal. Maar daar hebben we allemaal niets aan als jongeren om de verkeerde redenen niet meer voor het vmbo en daarna het mbo kiezen. Met alles in me wil ik voorkomen dat we over een paar jaar moeten zeggen: ‘Wat wás dat beroepsonderwijs toch mooi… ‘Operatie geslaagd, patiënt overleden’. Daarom mijn dringende oproep aan de ministeries van OCW, Sociale Zaken en Economische Zaken, alle politieke partijen, en VNO-NCW/MKB-NL, LTO Nederland: laten we het beroepsonderwijs redden en zorgen dat het voor jongeren aantrekkelijk blijft en wordt om hun basis voor een succesvol bestaan te leggen in het mbo. En aan alle jongeren, en hun ouders, wil ik zeggen: kies met je hart op basis van je talenten en mogelijkheden voor een mooie vervolgopleiding die er toe doet en met maximale kansen."

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673