Pro-leerlingen opmerkelijk succesvol in mbo

16-05-2017

Leerlingen uit het praktijkonderwijs (pro) behalen in het mbo relatief snel een diploma. Dit blijkt uit een analyse van Onderwijs in Cijfers op basis van gegevens van DUO. Ongeveer 2500 jongeren uit het pro stromen jaarlijks door naar een entree- of mbo 2-opleiding. 87 procent van hen haalt uiteindelijk een mbo-diploma. Hun studiesucces ligt daarmee hoger dan dat van de reguliere instromers in het mbo.

Afbeelding van studiesucces pro-leerlingen

Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van het voortgezet onderwijs en richt zich op leerlingen die na groep acht een leerachterstand hebben van minimaal drie jaar en een IQ tussen 55 en 80 punten. Het is in de eerste plaats bedoeld om op te leiden voor de arbeidsmarkt, maar kan leerlingen ook voorbereiden op een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. Mbo-scholen werken daarom nauw samen met pro-scholen om de overstap naar een entreeopleiding zo klein mogelijk te maken.

Onderwijs in Cijfers heeft voor het eerst een analyse gedaan van de cijfers over het studiesucces van pro-leerlingen. De helft van de leerlingen uit het praktijkonderwijs stroomt door naar een mbo-opleiding. Een kwart van de mbo-studenten uit het pro ‘stapelt’ vervolgens een opleiding. Zij halen na de entreeopleiding ook een mbo 2-diploma. In totaal heeft meer dan de helft van de mbo-studenten uit het pro na vier jaar een mbo 2-diploma.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673