Reactie MBO Raad op waarderingskader mbo 2017 inspectie

06-01-2016

Tot 29 december 2015 bestond de mogelijkheid in een internetconsultatie te reageren op een conceptwaarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs voor de sector mbo voor 2017. De MBO Raad heeft een reactie geplaatst.

 

Waarderingskader

Per 1 augustus 2017 treedt een nieuw onderzoekskader (voorheen: toezichtkader) voor het mbo in werking, waarvan het waarderingskader de kern is. Dit kader bevat de inhoudelijke standaarden die de inspectie bij haar toezicht gebruikt. De achttien standaarden zijn in zes gebieden onderverdeeld: onderwijsresultaten, onderwijsproces, examinering en diplomering, schoolklimaat, kwaliteitszorg en ambitie, en financieel beheer. Per standaard is er een doel, een uitwerking en een verantwoording vanuit wettelijke eisen. De waarderingskaders voor po, vo en mbo zijn zoveel mogelijk geharmoniseerd, zonder de specifieke mbo-elementen uit het oog te verliezen.

MBO Raad

In zijn reactie zet de MBO Raad onder meer vraagtekens bij de harmonisering tussen po, vo en mbo. Een oriëntatie op het accreditatiesysteem in het hbo is evenzeer belangrijk (zie ook het manifest ‘Het mbo in 2025’). De MBO Raad is het niet eens met de standaard voor vervolgsucces: het succes van mbo-gediplomeerden op de arbeidsmarkt en in het vervolgonderwijs. Scholen in het mbo mogen daarop niet worden beoordeeld, omdat zij veel factoren die van invloed zijn op dat succes niet zelf kunnen beïnvloeden. De standaard voor veiligheid voldoet niet aan het Burgerlijk Wetboek. De werkgever is verantwoordelijk voor de fysieke en sociale veiligheid van studenten op de bpv-plaats en niet de school. Bij de standaard voor kwaliteitszorg en ambitie krijgt de kwaliteitscultuur volgens de MBO Raad te weinig aandacht.