Reactie minister op AWTI-advies ‘Klaar voor de toekomst?’

20-01-2016

 ‘Klaar voor de toekomst’ is de titel van het advies dat de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) in september 2015 aan de ministeries van OCW en EZ aanbood. Het advies schetst een beeld van de manier waarop de huidige technologische ontwikkelingen de economie beïnvloeden.

 
Afbeelding Awti rapport - Klaar voor de toekomst

Reactie minister

De minister van OCW reageert in een brief aan de Tweede Kamer positief op de volgende vier aanbevelingen van de AWTI:

  • Plaats de ontwikkeling van de Nederlandse ICT-capaciteit vanuit een integrale visie veel meer in het hart van het beleid.
  • Geef meer prioriteit aan de ontwikkeling en exploitatie van ICT binnen het innovatiebeleid.
  • Faciliteer en ondersteun de verdere ontwikkeling van datagedreven onderzoeken.
  • Richt het onderwijs in op de eisen die een economie stelt, waarbij ICT een dominante technologie is.

Als reactie op de vierde aanbeveling benadrukt de minister het belang van leven lang leren en het flexibiliseren van het hoger onderwijs en mbo. Het is van toenemend belang dat werknemers hun vaardigheden continu blijven versterken, aldus de minister. Het sneller inspelen op trends en de veranderende arbeidsmarkt kan door middel van publiek-private samenwerking. De minister ziet deze vormen van samenwerking als één van de goede voorbeelden in het mbo. Tot slot kondigt de minister aan dat zij in het voorjaar van 2016 met een actualisering van de Digitale Agenda voor 2016-2017 komt.