Samen sterk voor sluitende regionale aanpak

29-05-2017

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VNG en Ingrado tekenen op 29 mei 2017 het convenant bij de gedragslijn Regionale Samenwerking in de overstap naar het mbo. Op die manier maken zij zich sterk voor een ketengerichte aanpak om iedere jongere een kansrijke onderwijsroute te bieden. Dit is mbo-Uitblinker Angus (ROC Tilburg) haalt van de betrokkenen hun handtekening op.  In meerdere filmpjes de social media-kanalen van de MBO Raad en Dit is mbo benadrukken de koepelorganisaties waarom de gedragscode jongeren helpt aan een beter toekomstperspectief.  

Wie zijn er geholpen met de afspraken in deze gedragslijn? Ieder jaar stappen ruim 150.000 jongeren over van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs. Voor het grootste deel van deze groep verloopt de overstap probleemloos, maar voor ongeveer 8000 jongeren niet. Om te voorkomen dat zij buiten beeld raken en zonder startkwalificatie komen te zitten, erkennen de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VNG en Ingrado het belang van structurele samenwerking. Alleen zo kan een sluitende aanpak voor deze jongeren vorm krijgen. Daarom hebben de koepelorganisaties in samenwerking met het ministerie van OCW, SZW en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) de gedragslijn opgesteld. Hiermee kunnen zij een sluitende aanpak vorm geven. Op die manier blijven jongeren in beeld en krijgen zij de juiste ondersteuning voor hun overstap naar onderwijs, werk, zorg of een combinatie hiervan.