SBB aan de slag met duidelijke reactie minister OCW op Commissie macrodoelmatigheid mbo

01-05-2018

Onderwijs en bedrijfsleven, samenwerkend in SBB, herkennen zich in de urgentie van de acties die minister Van Engelshoven heeft aangekondigd richting de Tweede Kamer. De acties zijn een reactie op het advies van de Commissie macrodoelmatigheid mbo over de creatieve mbo-opleidingen.

SBB heeft in een eerste reactie op het rapport al aangegeven de uitkomsten zeer serieus te nemen. De krimp van het aantal studenten en de veranderende vraag van de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat SBB nu moet handelen. Welke vervolgacties worden door onderwijs en bedrijfsleven opgepakt?

Creatieve mbo-opleidingen

SBB gaat adviseren over de wijze waarop de kwalificatiedossiers artiest en dtp gemoderniseerd en vernieuwd kunnen worden, met oog voor het arbeidsmarktperspectief en veranderende beroepen. Onderdelen van deze klassieke kwalificatiedossiers, zoals het leren maken en geven van presentaties en het ontwikkelen van de eigen performance, zijn ook zeer goed toepasbaar in de opleidingen voor ‘nieuwe’ beroepen waarin meer 21st century skills worden gevraagd. Onderwijs en bedrijfsleven zullen tevens adviseren over een door de sector gedragen voorstel tot het beperken van het aantal studenten in de betreffende opleidingen dan wel in het aantal mbo-scholen dat de opleidingen verzorgt. De behoefte van de arbeidsmarkt vraagt dat in overleg tussen onderwijs en bedrijfsleven keuzes gemaakt gaan worden.

Inzicht in positie van alumni

SBB is hét expertisepunt voor gegevens over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. SBB vergroot het inzicht van de mbo-scholen in hun alumni door doelmatigheidsinformatie te geven via de website. Verder zal de minister in overleg met de MBO Raad onderzoeken of kennisdeling over alumni binnen de scholen kan worden vergroot via onder andere de benchmark mbo.

Voorlichting aan de toekomstige student

Onderwijs en bedrijfsleven vinden het van belang dat studenten, juist omdat ze het recht hebben toegelaten te worden tot de opleiding van hun keuze, een bewuste keuze maken. Al 50 mbo-scholen maken gebruik van het voorlichtingsinstrument Studie in Cijfers (studiebijsluiter) met daarop indicatoren over de kwaliteit van de opleiding en de arbeidsmarkt. Nog voor de zomer brengt SBB een advies uit over deze indicatoren. Zijn deze indicatoren voldoende of zijn aanvullende indicatoren noodzakelijk? Onderwijs en bedrijfsleven willen zich maximaal inspannen om te zorgen dat studenten een kansrijke praktijkopleiding krijgen met uitzicht op een baan en bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673