Scholen expliciteren gemeenschappelijke ambitie voor rekenonderwijs

27-11-2015

In reactie op het politieke besluit van de minister van OCW om het meetellen van rekenen voor diplomering uit te stellen, expliciteren de mbo-scholen hun gemeenschappelijke ambitie voor goed rekenonderwijs in een eigen actieplan.

De meeste scholen signaleren dat de motivatie voor rekenen wegvalt, nu dit onderdeel van de mbo-opleiding voorlopig niet meetelt voor diplomering. Omdat zij dit niet in het belang van hun studenten vinden, gaat de sector de komende tijd gericht op zoek naar manieren om studenten optimaal voor rekenen te motiveren. Op deze manier willen de mbo-scholen hun eigen ambities voor het rekenonderwijs realiseren.

Actieplan

Met het actieplan zetten de mbo-scholen in op:

  • herstel van de motivatie bij studenten voor het volgen van rekenonderwijs, waardoor zij optimaal voorbereid zijn op hun functioneren in het vervolgonderwijs en de maatschappij;
  • voortgaande professionalisering van docenten, waardoor scholen kunnen voldoen aan de voortdurende eis van niveauverhoging;
  • heldere en haalbare doelstellingen passend bij het niveau van instroom van de studenten, waarover zij zich transparant zullen verantwoorden.

Inzet professionals

Om het actieplan te kunnen realiseren, is de inzet nodig van professionals vanuit de scholen, zoals (docenten)netwerken waaronder het rekenplatform van de BVMBO, het Steunpunt taal en rekenen mbo en experts van de kant van de overheid, zoals directie MBO, College voor Toetsen en Examens en Cito. De MBO Raad gaat daarom zeer binnenkort in gesprek met alle relevante partijen om het actieplan verder te concretiseren.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673