Scholen maken meer werk van gezonde leefstijl

03-11-2016

Steeds meer mbo-scholen besteden meer aandacht aan gezonde leefstijl. Dit is terug te zien op zowel visie- als beleidsniveau, in het lessenaanbod en in de plannen van de scholen voor de toekomst. Bovendien hebben scholen in het studiejaar 2015-2016 een gezonde leefstijl vaker opgenomen in onderwijs- en examenregelingen (OER) en studiegidsen van opleidingen. Deze conclusies staan in het onderzoek ‘Een gezonde leefstijl in het mbo – stand van zaken 2016’, uitgevoerd in opdracht van het Platform bewegen en sport van de MBO Raad.

Friesland College/Maartje Roos
Foto van Friesland College/Maartje Roos

Een gezonde leefstijl heeft het afgelopen jaar een bredere invulling gekregen op mbo-scholen. Het thema bewegen & sport krijgt wat minder aandacht in de lessen dan voorheen, terwijl de aandacht voor de overige gezondheidsonderwerpen juist toenam. Het gaat om de thema’s:

  • voeding;
  • relaties & seksualiteit;
  • roken, alcohol, drugs & gehoorschade;
  • psychosociaal welbevinden.

Enkele interessante resultaten uit het onderzoek:

  • Het aanbod in lessen bewegen en sport is (licht) gedaald. Verschillende mbo-scholen (19%) hebben de lessen geschrapt vanwege bezuinigingen.
  • Ten opzichte van de meting in 2014 heeft het thema voeding een prominentere plaats gekregen in zowel het beleid als in de lessen. Vrijwel alle scholen (94%) besteden aandacht aan dit thema in de lessen.
  • Docenten besteden in lessen meer aandacht aan de thema’s roken, alcohol, drugs & gehoorschade (was 70%, is nu 85%) en psychosociaal welbevinden (was 57%, nu 75%)
  • Twee derde van de mbo-scholen bevorderen een gezonde leefstijl onder medewerkers met het aanbieden van beweeg- en sportaanbod (91%), een fietsplan (81%) of ondersteuning van een bedrijfsarts (76%).

Platform bewegen en sport

Het Platform bewegen en sport zet zich in voor bewegen, sport en vitaal burger- en werknemerschap. Sinds 2006 monitort dit platform ontwikkelingen in het beleid van mbo-scholen. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de stand van zaken op mbo-scholen op het thema gezonde leefstijl.

Jan Faber

Hoofd Externe Projecten
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673