Schrijf je in voor de regiobijeenkomsten Gezonde Schoolpleinen

04-11-2015

Hoe kunt u als school een Gezond Schoolplein realiseren, gebruiken en onderhouden?

Deze vraag staat centraal op de regiobijeenkomsten van Gezonde Schoolpleinen die de komende tijd door heel het land worden georganiseerd. De bijeenkomsten zijn voor iedereen die bezig is met, of geïnteresseerd in het groener en gezonder maken van de schoolomgeving op het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs.