SER aanjager doe-agenda LLO, mbo-scholen als goed voorbeeld aangehaald

04-06-2018

“Onderwijs wordt de nieuwe sociale zekerheid. We hebben tevreden aandeelhouders, maar arme mensen. We kunnen de rijkdom in Nederland eerlijker verdelen door goed onderwijs, door te investeren in leven lang ontwikkelen.” Met deze woorden benadrukte MBO Raad-voorzitter Ton Heerts het belang van een leven lang ontwikkelen voor de samenleving tijdens de startbijeenkomst van de SER op 30 mei. Deze bijeenkomst vormde de eerste stap om te komen tot een doe-agenda. Ook de ministers van OCW en SZW waren aanwezig.

Afbeelding van startbijeenkomst doe-agenda SER
Afbeelding van startbijeenkomst doe-agenda SER, copyright MBO Raad

De ministers hebben de SER gevraagd een aanjaagfunctie te vervullen in het stimuleren van een leercultuur en het opschalen van bestaande regionale initiatieven. De minister van OCW kondigde aan vóór de zomer een brief naar de Tweede Kamer te sturen over de acties van het kabinet om leven lang ontwikkelen te stimuleren. Dit gebeurt in samenspraak met de sociale partners en de minister van SZW. De minister waarschuwde dat nog niet alle plannen in de Kamerbrief uitgewerkt zullen zijn. Het kabinet gaat wel kijken hoe verschillende potjes financiering gebundeld kunnen worden, zodat de regie op iemands loopbaan meer bij het individu komt te liggen.

Geen skills akkoord maar doe-agenda

SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft onlangs in een interview aangegeven in te gaan zetten op een doe-agenda in plaats van akkoord. Eén van de redenen is dat het werken aan een leercultuur niet eenvoudig is vast te leggen in een akkoord: Hamer: “De gedachte die we hadden bij een landelijk akkoord staat onverminderd overeind. We realiseren ons echter ook dat het niet gaat om een serie handtekeningen onder een document, maar om het bouwen aan een permanente alliantie van partijen die samenwerken om een leven lang leren en ontwikkelen, te stimuleren. We willen samen als het ware een spinnenweb creëren waarin iedereen voortdurend aan het leren en ontwikkelen is, formeel en informeel. Een akkoord klinkt daarvoor wat te statisch. Vandaar dat we inmiddels spreken van een doe-agenda.”

De MBO Raad heeft de SER geadviseerd om vooral te kijken naar de mogelijkheden die er in het mbo al zijn

De SER wordt de aanjager van deze agenda en wil goede voorbeelden van een leven lang ontwikkelen, onder andere uit het mbo, ophalen en opschalen. Daarbij wordt samen met de MBO Raad gekeken of er beleidsmatige regelingen in de weg staan. Het blijft daarbij een voortdurende wisselwerking tussen stimuleren en opschalen van wat er in één specifieke regio gebeurt en onderzoeken wat er op landelijk niveau gedaan kan worden.

Het mbo als goed voorbeeld

De MBO Raad heeft de SER geadviseerd om vooral te kijken naar de mogelijkheden die er in het mbo al zijn. Zo hebben Scalda en ROC Friese Poort tijdens de startbijeenkomst in drukbezochte workshops laten zien hoe zij werken met flexibele trajecten voor volwassenen, zowel in het bekostigd onderwijs als in het niet-bekostigd onderwijs. De SER maakt dan ook dankbaar gebruik van de goede voorbeelden die het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen van de MBO Raad op dit moment ophaalt en blijft aandragen.

Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673