SER ziet belangrijke rol voor mbo voor een leven lang ontwikkelen

29-03-2017

De MBO Raad ziet in de analyse en de aanbevelingen van het SER-advies ‘Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan’ een ondersteuning van de visie uit ons position paper leven lang ontwikkelen dat naar de Tweede Kamer is verstuurd. Het advies van de SER bevat belangrijke ingrediënten voor het regeerakkoord op het thema leven lang ontwikkelen. Het advies is integraal en zorgvuldig opgesteld en laat goed zien dat veel partijen elkaar nodig hebben.

De SER ziet een belangrijke rol weggelegd voor publiek-bekostigde mbo-scholen voor de uitwerking van leven lang ontwikkelen zodat iedereen zich ook tijdens het arbeidzame leven kan blijven bijscholen. De MBO Raad onderstreept dit en wijst in dat verband op de succesvolle initiatieven in de publiek-private samenwerking waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan de innovatie van het beroepsonderwijs. Ook in de toekomst kan het mbo op deze manier maatwerk bieden aan volwassenen.

Op het eerste gezicht presteert Nederland goed in internationale vergelijkingen van scholing van de werkende beroepsbevolking (postinitieel onderwijs). Toch is hier sprake van een vertekend beeld. Lager opgeleiden lopen nog steeds achter bij hoger opgeleiden in hun scholingsactiviteiten. Bijna 50 procent van de hoger opgeleiden heeft in 2014 aan een opleiding deelgenomen tegen 25 procent van de mensen met alleen een vmbo-diploma. Ook de deelname aan scholingsactiviteiten door flexwerkers blijft achter.

Samengevat adviseert de SER:

  • door middel van aanpassing van regelgeving en financieringssystematiek kan de publieke infrastructuur voor formele opleidingen (van mbo tot wo) beter en flexibeler worden toegesneden op werkenden; dit kan tot stand komen via de vormgeving van trekkingsrechten;
  • via een persoonlijke ontwikkelingsrekening en toegang tot eigen scholingsbudgetten krijgt de (potentieel) werkende regie over zijn/haar ontwikkeling en de verantwoordelijkheid daarvoor;
  • adequate infrastructuur van ondersteuning, door het zichtbaar en inzichtelijk maken van individuele competenties via e-portfolio’s en evc, loopbaanadvies op maat en certificering van het aanbod van opleidingen (op basis van NLQF-criteria);
  • een uitnodigende leercultuur in alle bedrijven, overheids- en andere arbeidsorganisaties.
Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673