Startwijzermbo.nl online!

24-05-2017

Wil je op school de begeleiding van startende docenten verbeteren, maar vind je het moeilijk om te bepalen waar te beginnen? Dan helpt de website startwijzermbo.nl je verder! De startwijzer brengt in beeld hoe scholen beginnende docenten kunnen inwerken en begeleiden. Dit gebeurt vanuit het perspectief van vijf groepen, namelijk startende docenten, hun begeleiders, teamleiders, hr-vertegenwoordigers en directeuren en managers. Als deze groepen de startwijzer hebben ingevuld, geeft het online instrument aan op welke onderdelen er voor hen (nog) winst valt te behalen.

Waarom een startwijzer voor het mbo?

In het kader van professionalisering ondersteunt de MBO Raad mbo-scholen bij het behouden en begeleiden van startende docenten. Onderzoekers en docenten van de leerstoelgroep Educatie en competentiestudies van Wageningen University & Research (WUR), de lerarenopleiding van de WUR en Aeres Hogeschool Wageningen hebben daarom gewerkt aan de startwijzer.

Er zijn vijf goede redenen voor scholen om aan de slag te gaan met de startwijzer.

  1. De tool levert een bijdrage aan bewustwording van beleid over startende docenten in het middelbaar beroepsonderwijs.
  2. De Startwijzer maakt verschillen tussen startende docenten, begeleiders, teamleiders, hrm-vertegenwoordigers, directeuren/managers  en locaties inzichtelijk en bespreekbaar.
  3. Het biedt een startpunt om gesprekken over begeleiding van startende docenten op gang brengen binnen de school.
  4. De tool biedt handvatten om concrete actieplannen op te stellen voor verbetering van begeleiding van startende docenten, zowel op de werkvloer als in het hrm-beleid.
  5. Het bevordert de uitwisseling van goede voorbeelden binnen en tussen scholen.

De startwijzer is vrij te gebruiken voor alle scholen via startwijzermbo.nl.

Eefje Boef

Beleidsadviseur