Steun voor visie leven lang ontwikkelen van MBO Raad

26-01-2017

Hoe kan overheidsbeleid herstarters en doorstarters op de arbeidsmarkt helpen aan een beter maatschappelijk perspectief? Dit was één van de vraagstukken die aan bod kwam in de hoorzitting op 23 januari van de Vaste Kamercommissie van OCW over een leven lang ontwikkelen. Op verzoek van de Kamerleden schreef de MBO Raad een position paper over dit onderwerp. In de hoorzitting vond onze visie veel weerklank bij de deelnemers.

Afbeelding van Friesland College, Maartje Roos
Afbeelding van Friesland College, Maartje Roos

“Internationaal gezien presteert Nederland helemaal niet slecht op een leven lang leren, maar dit is vooral dankzij hoogopgeleiden,” zei Loek Groot (hoogleraar Universiteit Maastricht). Laagopgeleiden hebben juist beperkte toegang waardoor een leven lang leren in eerste instantie hun eigen verantwoordelijkheid is en dus niet van hun eventuele werkgever. Het huidige beleid slaagt er nog onvoldoende in mensen te bereiken die in de maatschappij buitenspel staan.

Er is behoefte aan meer flexibiliteit in het onderwijs, gaf onder andere Renée van Schoonhoven (bijzonder hoogleraar onderwijsrecht) aan. Zij constateert dat in de afgelopen periode regels voor scholing alleen maar strakker geworden zijn. Ze stelt een drievoudige oplossing voor door de kwalificatiestructuur flexibeler in te richten met deelkwalificaties en certificaten, een flexibeler onderwijsaanbod te organiseren en een wet voor post-initiële scholing.

De overheid moet de financieringsstroom voor leven lang leren bundelen en daar individuele leerrechten aan koppelen, stelt de MBO Raad in het position paper over een leven lang ontwikkelen. Deze conclusie deelden Van Schoonhoven en Groot. Dit vraagt ook meer tijd voor volwassenen om naar een bepaald niveau te groeien, gaf Hans Everhardt aan (programmamanager vsv bij ROC Noorderpoort). Alleen dan kan een leven lang leren écht van de grond komen. Volgens Everhardt is stapelen in de beroepsbegeleidende leerweg moeilijker geworden, terwijl werknemers vaak de voorkeur geven aan deze leerroute.

Meerdere deelnemers aan de hoorzitting noemden, naast ouderen en flexkrachten, vluchtelingen en migranten een kwetsbare groep die maar moeilijk te bereiken is met extra scholing. Ook hier kwam de lijn van de MBO Raad terug: vluchtelingen hebben behoefte aan geïntegreerde leerwerktrajecten. Dit betekent dat zij niet pas na hun inburgering aan een opleiding beginnen, maar een traject volgen waarin het leren van de taal gecombineerd wordt met het leren van een beroep.

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns