Stichting Validering Examens MBO borgt kwaliteit exameninstrumenten

18-06-2019

Vertrouwen in de waarde van mbo-diploma’s is voor studenten, werkgevers en de maatschappij van groot belang. Dat begint bij een goede kwaliteit van exameninstrumenten. De MBO Raad en NRTO hebben daarom samen de Stichting Validering Examens MBO (VEMBO) opgericht, om de kwaliteit van de certificerende instanties extra te borgen. De stichting regelt dat examenleveranciers in het mbo gecertificeerd zijn, en mbo-scholen hun eigen examens volgens landelijke afspraken kunnen ontwikkelen.

Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “Het mbo-diploma geeft studenten een vliegende start op de arbeidsmarkt, het wordt door bedrijven en maatschappij op een hoog niveau gewaardeerd. Daarbij is het essentieel dat de exameninstrumenten van onberispelijke kwaliteit zijn. Doordat wij samen met de niet-bekostigde opleidingen deze stichting oprichten, nemen we zelf onze verantwoordelijkheid voor een goed mbo. Samen staan we voor exameninstrumenten die aan alle kwaliteitseisen voldoen”.

Hans Hillen, voorzitter NRTO: “Het is belangrijk dat mb-studenten een diploma halen waar werkgevers op kunnen vertrouwen. Daarom is het goed om te zien dat mbo-opleiders, publiek en privaat, gezamenlijk hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Over de waarde van een diploma mag geen enkele discussie zijn.”  

Het bestuur van de stichting VEMBO bestaat uit Paul Oomens namens de MBO Raad en Ria van ’t Klooster namens de NRTO. Henny Morshuis is onafhankelijk voorzitter van de stichting: “Dat de mbo-sector dit zelf kan en mag regelen geeft niet alleen aan dat het zelf-organiserend vermogen aanwezig is, maar ook dat de belangrijkste stakeholders, zoals OCW, Inspectie, bestuurders van de instellingen en de examenleveranciers, vertrouwen hebben in het nemen van verantwoordelijkheid op dit essentiële thema. Dat is een verdienste van de instellingen en sector zelf. Nu is het een kwestie van het blijven waarmaken van dat verdiende vertrouwen.”

Sabine Mul (VEMBO)

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673