Terugblik op school- en branchebezoeken: ICT en Creatieve Industrie

19-02-2018

Hoe werken mbo-scholen per bedrijfstak samen met de regionale arbeidsmarkt? In het schooljaar 2017/2018 gaat Ton Heerts naar mbo-locaties en bekijkt hoe de onderwijspraktijk aansluit op het bedrijfsleven. In januari 2018 lag de nadruk op de sector ICT en Creatieve Industrie. Deze vijfde serie bezoeken is op 29 januari afgesloten met een werkgeversdiner.

Mediacollege Amsterdam bestaat al 100 jaar
Het Mediacollege Amsterdam (Ma) is een vakschool voor de media met ruim 2500 studenten in het mbo. Studenten hebben keus uit 15 praktijkgerichte opleidingen waarmee ze straks aan de slag kunnen in de entertainmentwereld, de game-industrie, een ontwerpbureau, reclamebureau of bijvoorbeeld een bureau voor standbouw. Op 6 juni 2018 viert het Ma haar 100 jarig bestaan. De oorspronkelijk naam van de school was Amsterdamsche Grafische School.
Tijdens het schoolbezoek gingen aanwezigen in op aspecten die spelen in de sector zoals: eenvoudig werk droogt op, wat kun je met virtual reality, het keuzedeel mediawijsheid, de zzp-er functioneert alleen maar in een netwerk, en wat betekent dat voor de docent en opleiding. Naast een rondgang langs enkele opleidingen heeft het Ma haar practoraten ‘Het nieuwe kijken’ en ‘Mediawijsheid’ belicht. 

Cibap vakschool voor verbeelding & Ontwerpfabriek
Bij het bezoek aan Cibap vakschool voor verbeelding in Zwolle stond de verbinding van het werkveld in het leerproces van de student centraal. In ‘de toren’ van de Cibap Ontwerpfabriek zijn studenten groepsgewijs aan het werk. Laatstejaars studenten van verschillende opleidingen werken samen aan praktijkopdrachten voor en met professionals uit de creatieve industrie. Vanuit de Cibap in Company projectgroep gaven studenten een eindpresentatie voor het inrichten van het Zwolse Broerenkerkplein. Zij presenteerden voor de opdrachtgevers, waaronder de wethouder van Zwolle, en boekhandel ‘Waanders in de Broeren’ die gevestigd is aan het Broerenkerkplein. De voorgestelde pleininrichting wordt daadwerkelijk gerealiseerd.
Cibap is in augustus 2017 de opleiding International Creative Business Developer gestart (zie ook bovenstaand filmpje). Deze niveau 5 opleiding, in samenwerking met LOI Hogeschool, leidt tot het Associate Degree Media Design. ICBD kort samen gevat: Allround Design (twee – en drie dimensionaal) gekoppeld aan marketing en ICT in een tweetalig traject. Internationaal gericht en voorbereidend op het werkveld van morgen.

cibap schoolbezoek btg ICT en CI 22 jan
Tweet Cibap vakschool, 22 januari: Vandaag bezocht Ton Heerts, voorzitter van de @MBORaad, het Cibap. De @MBORaad bezoekt deze maand meerdere mbo’s gecentreerd rond de sector ICT & Creatieve Industrie. #samenwerken

Grafisch Lyceum Rotterdam: Innovatie is een bestaansvoorwaarde
Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) is een vakschool op het gebied van media, design en technologie. Het lyceum biedt opleidingen op mbo-niveau en heeft een vmbo-afdeling voor vormgeven en media. Het GLR heeft de ambitie om kwalitatief en innovatief beroepsonderwijs te verzorgen voor studenten, bedrijven en zelfstandige professionals in de creative industry. Ton Heerts bezocht de school samen met Tunahan Kuzu en Buruk Balci, Tweede Kamerleden van Denk. Er is uitgebreid gesproken over het innovatieprogramma van het GLR en de organisatie daarvan, de doorstroom naar het hbo, de internationaliseringsagenda (Summerschool, Commercialpolis, buitenlandstages) en het onderwijsmodel. De bezoekers kregen verschillende voorbeelden te zien en kregen een rondleiding over de nieuwe, innovatieve afdeling video design.

Friesland College zorgt voor creatieve oplossingen
Het Friesland College (FC) zoomde tijdens het schoolbezoek in op verhalen uit de praktijk en de kwalificatiedossiers ICT. Dit roc kijkt naar ontwikkelingen, onder meer in de sector en regio, en vormt op basis daarvan haar opleidingen. Hoe ontwikkel je bijvoorbeeld kwalificatiedossiers voor gemixte beroepen die nog niet bestaan?
Vanwege de lage kans op werk en stage in de regio Noord is het FC gestart met een nieuwe opbouw van de opleiding. Niveau 2 en 3 starten samen in 1 klas met als doel iedereen te diplomeren op niveau 3. Dit werkt: studenten zijn gemotiveerd en er is minder uitval.
Daarnaast is er samenwerking tussen mbo ict en vmbo ict. De leerlingen van het vmbo met het profiel ict komen naar het FC voor dit onderdeel van hun opleiding. De studenten niveau 2/3 verzorgen de instructie van deze vmbo leerlingen onder begeleiding van docent vmbo en mbo.
Een ander onderwerp dat aan bod kwam was D’Lab in de Blokhuispoort, een creatieve broedplaats van innovatieve bedrijven waar het FC aan meewerkt. Het keuzedeel ‘Inspelen op innovaties’ wordt in D’Lab uitgevoerd.
Het roc kent de praktijkroute Creatieve industrie; vanaf jaar 2 lopen onderwijs en beroepspraktijk door elkaar heen, waardoor een student bij verschillende bedrijven ervaring kan opdoen. Intensieve samenwerking met een carrousel van bedrijven in de regio.
Het FC werkt samen met basisscholen in de regio. Een student Applicatie-ontwikkeling en onderwijsassistent gaan gezamenlijk met een techniekkoffer naar een klas om daar les te geven over ICT en techniek.

schoolbezoek btg ict en ci friesland college
Ton Heerts in gesprek met studenten tijdens zijn bezoek aan het Friesland College.

SintLucas; ook in Brainport
SintLucas is een school met een breed aanbod aan creatief-technische opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. Het schoolbezoek bij SintLucas locatie Boxtel startte met de uiteenzetting van de onderwijskundige visie van de school. Deze is gebaseerd op vijf pijlers: practice, personality, creativity, technology en entrepeneurship. SintLucas heeft co-creatie met de hbo scholen Fontys en Advance. Vervolgens lag de focus op de projecten protoplay (strat-up) en RIF creative lab. Het nieuwe gebouw van SintLucas is gevestigd op Stripe S van de Brainport in Eindhoven. Tijd voor een rondleiding langs studenten van de opleidingen ruimtelijk vormgeven en creatief vakman glas en keramiek. Onderwerpen die de revue passeerden waren: de breedte van de creatieve industrie, crossovers, vakmanschap en technologie, werkgeverschap en gastdocenten.

schoolbezoek btg ict en ci sint lucas
SintLucas studenten van de opleiding Glas en Kerarmiek gaan het gesprek aan met de voorzitter van de MBO Raad.

Contactpersonen

Afbeelding van Annet Feijen

Annet Feijen

Beleidsadviseur
Gert Gerding

Gert Gerding

Beleidsadviseur