Ton Heerts: ‘Logisch dat mbo steeds nauwer met vmbo samenwerkt’

17-01-2019

De individuele ontwikkelingen van leerlingen in het vmbo op weg naar student zijn in het mbo, in combinatie met de grote behoefte aan goed opgeleide vakmensen, maakt het steeds belangrijker dat zoveel mogelijk jongeren met talent voor het beroepsonderwijs ook kiezen voor het beroepsonderwijs. Dit stelt MBO Raad-voorzitter Ton Heerts in reactie op de plannen van het kabinet om de doorstroom vmbo-mbo voor een specifieke groep van 8000 kwetsbare jongeren te verbeteren. Heerts: “Om voldoende vakmensen op te leiden voor de beroepen van morgen is het mbo afhankelijk van de instroom van het vo en in toenemende mate ook mensen die een nieuwe start willen maken op de arbeidsmarkt. Steeds meer mbo-scholen kiezen daarom voor nauwere samenwerking met het voortgezet onderwijs.”

Ton Heerts (MBO Raad) en Paul Rosenmöller (VO-raad) gaven Inge Vossenaar (directeur mbo OCW) en Christianne Mattijssen (directeur vo OCW) op 30 november een overzicht van de huidige samenwerkingsinitiatieven vmbo-mbo.

Demografische ontwikkelingen maken het voor het gehele onderwijs noodzakelijk stappen te zetten in de samenwerking. Heerts: “Door de krimp zijn er simpelweg minder jongeren. Dit brengt risico’s met zich mee voor de ontwikkeling van onze samenleving en economie. Er zijn bijvoorbeeld vakmensen nodig om het Klimaatakkoord mogelijk te maken. Ook daarom zetten onze scholen zich in om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen en jongeren al in het vo vertrouwd te maken met de mogelijkheden van het beroepsonderwijs. Dezelfde route willen we ook tussen mbo en hbo versterken. ”
 
Voor verreweg de meeste jongeren loopt de overstap vmbo-mbo prima, maar er is een groep van 8000 jongeren die extra aandacht nodig heeft. Het onderwijs gaat daarom meer flexibiliteit bieden. Heerts: “Dit maakt het op termijn voorstelbaar dat het vmbo steeds meer een logische partner wordt van het mbo en het mbo van het hbo. Ook de havo wordt dat van het mbo. Net zoals leerbedrijven zich steeds meer ontwikkelen als scholen en scholen als bedrijven.”
 
Vmbo- en mbo-scholen werken al op diverse manieren samen. De MBO Raad en VO-raad hebben daarvoor in november een rapport aan het ministerie van OCW aangeboden.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding van Anita de Moor

Anita de Moor

Beleidsadviseur