Nieuws

Corona-update: Geld voor coronabanen in het onderwijs

Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit waarmee scholen in het mbo, vo en po extra hulp kunnen inschakelen in deze coronatijd.

Corona-update: doe mee aan RIVM-onderzoek!

De stem van jongeren is enorm belangrijk. Daarom deze oproep aan alle mbo-studenten: laat je stem horen!

Oproep aanpak stagediscriminatie

De campagne #kiesmij kan rekenen op stevige support van de MBO Raad.

Corona-update: Richtlijnen versie 3.0 van en voor het mbo

Richtlijnen versie 3.0 van en voor het mbo in de huidige COVID-19 periode.

Winnaars NRO-verbindingsprijs bekend

Uit de vele inzendingen voor de NRO-verbindingsprijs zijn twee winnaars gekozen.

Onderzoek: welbevinden studenten en docenten onder druk

Tijdens de lock down heeft het welbevinden van mbo-studenten en -docenten te lijden gehad.

Corona-update: de scholen lopen vast

Met het einde van de coronacrisis voorlopig nog niet in zicht, wordt het voor mbo-scholen steeds moeilijker om kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs te blijven geven.

Corona-update: Mbo-scholen blijven voorlopig open

De gedeeltelijke lock down heeft vooralsnog geen vergaande consequenties voor het mbo.

CBS-onderzoek: diploma goede start arbeidsmarkt

CBS heeft onderzocht hoe het voortijdig schoolverlaters sinds 2008 verging.

Corona-update: mondkapjes géén basis voor meer studenten op school

In de politiek lijkt het idee post te vatten dat gebruik van mondkapjes in het mbo ervoor kan zorgen dat meer studenten vaker naar school kunnen.