Vernieuwd Inspectietoezicht

28-06-2017

De afgelopen jaren heeft de Inspectie van het Onderwijs intensief en in overleg met alle betrokken gewerkt aan een integrale vernieuwing van het inspectietoezicht. Het resultaat is dat vanaf 1 augustus 2017 voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs nieuwe onderzoekskaders gaan gelden. Deze vervangen de huidige toezichtkaders in deze sectoren.

Het onderzoekskader bestaat uit een waarderingskader (‘Wat onderzoekt de inspectie?’) en een werkwijze (‘Hoe onderzoekt de inspectie?’). De nieuwe onderzoekskaders zijn door de minister van OCW ook aan de Tweede Kamer gestuurd.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673