Vierde Medewerkersonderzoek mbo: positiviteit over ervaren werkdruk en werktrots zet door

19-05-2021

Medewerkers in het mbo zijn opnieuw positiever over ervaren werkdruk en trots op hun werk. Dat wijst de vierde Medewerkersonderzoek mbo (MO), onderdeel van de Benchmark mbo, uit dat is uitgevoerd in 2020/2021. Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad: “Dat zijn mooie uitkomsten die laten zien dat de werkgevers in het mbo structureel aandacht hebben voor dit soort thema’s die zo belangrijk zijn voor het werkplezier van onze medewerkers en voor de aantrekkingskracht van het mbo als sector om te werken."

Over het mbo  

Sinds 2012 doen mbo-scholen periodiek een medewerkersonderzoek. De MBO Raad faciliteert dit onderzoek voor de gehele sector, met als doel om zowel op het niveau van de individuele mbo-scholen als de totale sector een goed vergelijkbaar beeld te krijgen op thema’s als de bevlogenheid, betrokkenheid, tevredenheid onder werknemers en het werkgeverschap in de sector. Tekin: “Mbo-scholen gebruiken het Medewerskersonderzoek om kennis over de aanpak van medewerkerstevredenheid met elkaar te delen en van elkaar te leren. Dat versterkt de werkgeversrol van de mbo-scholen, in het belang van goed onderwijs voor onze studenten.” Het vierde medewerkersonderzoek is uitgevoerd in 2020/2021: bijna 35.000 medewerkers van 53 mbo-scholen hebben de 32 vragen in het onderzoek beantwoord. “Hulde daarvoor, want alleen met input van de medewerkers zelf weten we wat goed is om te behouden en waar een andere aanpak kan helpen om zaken te verbeteren.” 

De uitkomsten

Alle scores op de thema’s bevlogenheid, betrokkenheid, tevredenheid en werkgeverschap zijn gestegen ten opzichte van het derde MO dat in de periode 2016-2018 is uitgevoerd. De grootste stijging zien we bij ‘ik heb voldoende verantwoordelijkheid in mijn werk’ en ‘ik ben trots op het werk dat ik doe’. Ook het oordeel van werknemers over thema’s als werkdruk en ontwikkelingsmogelijkheden is positiever. Over het algemeen scoren ondersteunend personeel, medewerkers met een tijdelijk contract en jongeren (onder de 30 jaar) positiever dan onderwijsgevend personeel, medewerkers met een vast contract en ouderen (60+). Deze uitkomst ligt in lijn met de voorgaande Medewerkersonderzoeken.

Structureel aandacht in cao-overleg

De MBO Raad is tevreden over de uitkomsten van dit MO mbo. Tekin: “De positieve ontwikkeling is mede te danken aan structurele aandacht voor goed werkgeverschap. In het cao-overleg geeft de MBO Raad met de werknemersorganisaties structureel aandacht aan thema’s als loopbaanperspectief en een daarbij passende salarisstructuur, werkdruk en wendbaarheid van organisatie en werknemers. Dit met als doel om het mbo een aantrekkelijke onderwijssector te laten zijn om in te werken.”

Een samenvatting en het gehele MO mbo vindt u hier.