Vooraankondiging symposium Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

24-11-2015

Op 10 december 2015 organiseren AKC, UWV en Regioplan van 16 tot 19 uur een symposium over de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren vanuit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding. Het symposium is bedoeld voor (lokale) uitvoerders en beleidsmakers, scholen en andere betrokkenen bij de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren.

Regionale samenwerking rond kwetsbare jongeren

Momenteel verandert er veel in de wijze waarop de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren plaatsvindt. Gemeenten, regionale werkbedrijven en werkgevers gaan een steeds belangrijkere rol spelen in de regionale samenwerking rond kwetsbare jongeren. Hoe kun je de regionale samenwerking in deze veranderende context zo inrichten dat er een optimale overgang van onderwijs naar werk kan worden gerealiseerd? Welke kennis heb je hiervoor nodig? En wat kunnen wij leren van de ervaringen van de regionale netwerken? Wie kunnen zinvolle bijdragen leveren aan de gewenste sluitende aanpak onderwijs-arbeidsmarkt voor deze doelgroep?

Deze vragen staan centraal in het symposium dat AKC, UWV en Regioplan op 10 december organiseren. Het symposium wordt gehouden naar aanleiding van het onderzoek dat Regioplan, met subsidie van UWV, heeft uitgevoerd naar de regionale samenwerking rond de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren.

Aanmelding

Het symposium vindt plaats bij Regardz in Amersfoort. Deelname aan het symposium is gratis. In verband met beperkte ruimte vragen we u wel om u van te voren aan te melden. Dit kan via arbeidsdeskundigen.nl. Kijk bij de activiteitenkalender op 10 december 2015 en schrijf u in.

Meer informatie

Heeft u vragen over het symposium? Neem dan contact op met arbeidsdeskundigen.nl via

T 033 - 247 34 57 | akc@arbeidsdeskundigen.nl