Voortgang onderhandelingen nieuwe cao mbo

16-07-2018

Op 12 juli 2018 hebben sociale partners in het mbo (MBO raad en AOb, UNIENFTO/FvOv, CNVO, FNV Overheid) cao-overleg gevoerd. De huidige cao mbo loopt tot 1 oktober a.s. De MBO Raad en de werknemersorganisaties hebben tijdens dit cao-overleg de mogelijke contouren voor een onderhandelaarsakkoord met elkaar verkend. De belangrijkste gespreksthema’s waarvan partijen verwachten dat deze zullen leiden tot concrete afspraken in een onderhandelaarsakkoord zijn werkdruk, startende docenten, wendbaarheid van de mbo-organisaties en –werknemers, aanpassing van de ketenbepaling t.b.v. instructeurs i.v.m. nieuwe bekwaamheidseisen, loon en looptijd.

Direct na de zomervakantie vervolgen sociale partners het overleg. Sociale partners streven ernaar een nieuwe cao per 1 oktober 2018 te laten ingaan.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Kirsten van der Vliet

Kirsten van der Vliet

Juridisch adviseur