Werkenden kunnen vrijstelling krijgen voor ONA

13-03-2019

Inburgeraars met werk kunnen binnenkort een vrijstelling krijgen voor het examenonderdeel ‘Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt’ (ONA). De maatregel van bestuur (AMvB) daartoe heeft de minister van SZW naar de Raad van State gestuurd.

De MBO Raad gaf bij de internetconsultatie aan dat statushouders die een entreeopleiding combineren met inburgering in de beroepsbegeleidende leerweg voor een vrijstelling op het onderdeel ONA in aanmerking zouden moeten komen. De entree-opleiding bevat loopbaan- en burgerschapseisen en diverse stages. Hiermee voldoet de inburgeraar aan de onderliggende doelstelling van het examenonderdeel ONA en het examenonderdeel KNM.

GroenLinks diende hier eerder al een motie over in en kwam hier na het debat over inburgering en integratie op terug. De minister van SZW zegde vervolgens toe dat hij de mogelijkheid om ook voor statushouders die een entreediploma halen vrijstelling te geven voor ONA en KNM, meeneemt bij de verdere uitwerking van de veranderopgave inburgering.

Ingangsmoment

Over de vrijstelling voor werkenden volgt binnenkort meer informatie via DUO. Over de manier waarop de vrijstelling van entree-gediplomeerden verder wordt uitgewerkt is de MBO Raad in overleg met de ministeries van SZW en OCW.

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673