Wijzigingen cao mbo 2016-2017

03-05-2017

De cao mbo 2016-2017 is op 1 juli 2016 in werking getreden en opgenomen in een cao-boekje. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee de tekst van de cao mbo 2016-2017 tot stand is gekomen, bevat de tekst toch drukfouten/verschrijvingen en andere onwenselijke onduidelijkheden of tekstuele omissies. De cao-partijen hebben de tekst van de cao aangepast en een document opgesteld met een overzicht van de wijzigingen in de cao (addendum/errata).

De nieuwe cao-tekst en het addendum/errata zijn nu beschikbaar. Bij de errata gaat het om druk- of schrijffouten. Het addendum bevat een nadere verduidelijking bij reeds gemaakte afspraken, die geen inhoudelijke wijziging van de cao inhouden, maar slechts een nadere precisering of verwijzing zijn.

Inmiddels hebben cao-partijen de wijzigingen uit het addendum/errata verwerkt in de cao-tekst. De op deze website gepubliceerde tekst is dan ook de geldende cao-tekst.

Kirsten van der Vliet

Kirsten van der Vliet

Juridisch adviseur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673