Wijzigingen experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl

20-05-2015

Elke school ontving op 6 mei een brief waarin OCW melding maakt van twee wijzigingen in het Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl.