Entree

Laatst gewijzigd: 22-02-2019

Jongeren zonder een diploma van een vooropleiding kunnen een entreeopleiding volgen. Deze entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. Met de entreeopleiding kunnen studenten de belangrijkste vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben voor een baan.

De entreeopleiding bereidt studenten voor op assisterende functies op de arbeidsmarkt. Studenten krijgen onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Zij krijgen intensieve (individuele) coaching en loopbaanbegeleiding. Hierdoor boeken studenten meer resultaten in hun opleidingen en vallen studenten minder uit. 

In het studiejaar 2017 - 2018 is er de keuze uit de volgende entreeopleidingen:

  • Assistent bouwen, wonen en onderhoud
  • Assistent dienstverlening en zorg
  • Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
  • Assistent installatie- en constructietechniek
  • Assisten logistiek
  • Assistent mobiliteitsbranche
  • Assistent plant of (groene) leefomgeving
  • Assistent procestechniek
  • Assistent verkoop/retail
Afbeelding van Maartje Roos, Friesland College
Afbeelding van Friesland College, Maartje Roos

Participatiescan begeleidt kwetsbare jongeren naar arbeidsmarkt

Minder zelfredzame jongeren van 16-27 jaar die hun opleiding volg(d)en in met name het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Praktijkonderwijs of mbo Entree onderwijs, lopen een verhoogd risico op werkloosheid. Tegelijkertijd kunnen zij veelal niet terugvallen op regelingen als de Wajong of beschutte arbeid. Gemeenten, scholen en andere netwerkpartners die de arbeidsmarktpositie van deze jongeren willen versterken, kunnen daarbij nu gebruik maken van de geheel vernieuwde Participatiescan (zie link rechter zijkolom). De jongeren kunnen het vaak niet op eigen kracht. Ze verdienen goede ondersteuning. Met kennis over wat werkt als basis.

De Participatiescan biedt kennis, praktijkvoorbeelden, cijfers, tips & trics om deze minder zelfredzame jongeren succesvol te begeleiden naar de arbeidsmarkt. De Participatiescan is bestemd voor alle organisaties die de arbeidsmarktpositie van kwetsbare jongeren samen willen versterken, zoals gemeenten, scholen, werkgevers(vertegenwoordigers), RMC's (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) en jeugdzorginstellingen. Met behulp van deze webbased samenwerkingstool kunnen ze snel en efficiënt hun regionale aanpak en samenwerking onder de loep nemen en een verbeteragenda opstellen. Ook ondersteunt de Participatiescan werkgevers bij het nakomen van de Banenafspraak. De eerste ervaringen van de circa 20 regio's, die al met de Participatiescan hebben gewerkt, zijn zeer veelbelovend.

Initiatiefnemers
Met onder andere subsidie van het ministerie van SZW is de Participatiescan uitgebreid met nieuwe kennis over effectieve interventies, instructiefilmpjes, praktijkvoorbeelden en CBS-statistieken voor sturingsinformatie. De Participatiescan is een initiatief van Divosa, VNG, UWV, Ingrado, Lecso, MBO Raad, VO Raad, Sectorraad Praktijkonderwijs, S-BB, MEE NL en VOBC, met ondersteuning van Ecorys en het Nederlands Jeugdinstituut.

Contactpersonen

Karin Lukassen

Karin Lukassen

Beleidsadviseur
Silhouet profielfoto vrouw

Jacqueline Hagen

Secretaresse