Entree

Laatst gewijzigd: 01-09-2023

De btg Entree is één van de negen bedrijfstakgroepen (‘btg’s’) van de MBO Raad. De btg's zijn een afdeling binnen de MBO Raad waar soortgelijke mbo-opleidingen met elkaar samenwerken. 

De btg’s maken het mogelijk voor soortgelijke mbo-opleidingen om krachten te bundelen. Via de btg’s hebben scholen in de MBO Raad ook sectorgewijs invloed op de landelijke ontwikkelingen in het mbo-onderwijs. In de bedrijfstakgroepen worden de belangen van soortgelijke opleidingen behartigd, wordt kennis gedeeld en worden gezamenlijke projecten uitgevoerd. Zo werken scholen samen aan innovatief en toekomstgericht onderwijs dat optimaal aansluit op de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs.

De btg Entree

Deze bedrijfstakgroep vertegenwoordigt de Entree-opleidingen. Jongeren zonder een diploma van een vooropleiding kunnen een Entree-opleiding volgen. Deze Entree-opleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. Met de Entree-opleiding kunnen studenten de belangrijkste vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben voor een baan.

 

De entreeopleiding bereidt studenten voor op assisterende functies op de arbeidsmarkt. Studenten krijgen onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Zij krijgen intensieve (individuele) coaching en loopbaanbegeleiding. Hierdoor boeken studenten meer resultaten in hun opleidingen en vallen studenten minder uit. 

Er is keuze uit de volgende entreeopleidingen:

  • Assistent bouwen, wonen en onderhoud
  • Assistent dienstverlening en zorg
  • Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
  • Assistent installatie- en constructietechniek
  • Assisten logistiek
  • Assistent mobiliteitsbranche
  • Assistent plant, dier en (groene) leefomgeving
  • Assistent procestechniek
  • Assistent verkoop/retail

De servicedocumenten Entree (v/h kaderexamens Entree) die ontwikkeld zijn door platform Entree, zijn opvraagbaar bij het secretariaat Entree.

‘Als je écht iets wil met je toekomst, moet je je mbo-diploma halen’

Mohamad (21) uit Syrië en Fortuna (19) uit Eritrea ontvluchtten hun land voor een beter bestaan in Nederland, richting een toekomst die ze zélf mochten vormgeven. Ze leerden de basics in de Internationale Schakelklas (ISK) en stroomden door naar een mbo Entree-opleiding, hun dromen achterna. 

Lees meer over Mohamed en Fortuna via ditismbo.nl

Rapport ‘studiesucces van mbo Entree-studenten’

Mo en Fortuna zijn vanuit de ISK-klas doorgestroomd naar een mbo Entree-opleiding. Volgens onderzoek zijn in de periode 2015-2021 jaarlijks tussen de 11.000 en 14.000 studenten met een Entree-opleiding begonnen. Zo’n 50% komt zonder diploma van het vmbo, van ongeveer 30% is de vooropleiding onbekend, 20% heeft een praktijkonderwijs-achtergrond. Bijna twee derde van alle studenten haalt binnen één jaar een Entree-diploma, na twee jaar is dat 80%. Het aantal Entree-studenten dat hierna kiest voor het mbo is de afgelopen jaren gestegen van 60% naar 70%. Van de studenten die mbo-onderwijs volgen het jaar nadat ze gestart zijn op Entree, doet twee derde een mbo-2 opleiding. Rond de 30% is opnieuw ingeschreven bij een mbo Entree-opleiding, ongeveer 5% bij een niveau 3 of 4 opleiding. Van alle niveau 2 studenten haalt ongeveer 12% in één jaar hun diploma, zo’n 50% binnen twee jaar. Meer weten? Lees dan het rapport ‘Studiesucces van mbo Entree-studenten’. Of bekijk de speciale Entree-praatplaat.     

Contactpersonen

Karin Lukassen

Karin Lukassen

Beleidsadviseur

Eefje Janssen

Beleidsadviseur

Jacqueline Hagen

Secretaresse

Interviews met Entree-studenten

Interviews met Entree-docenten

Interview Entree-leerbedrijf