Entree

Laatst gewijzigd: 05-07-2021

Jongeren zonder een diploma van een vooropleiding kunnen een Entree-opleiding volgen. Deze Entree-opleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. Met de Entree-opleiding kunnen studenten de belangrijkste vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben voor een baan.

De Entree-opleiding bereidt studenten voor op assisterende functies op de arbeidsmarkt. Studenten krijgen onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Zij krijgen intensieve (individuele) coaching en loopbaanbegeleiding. Hierdoor boeken studenten meer resultaten in hun opleidingen en vallen studenten minder uit. 

Er is keuze uit de volgende Entree-opleidingen:

  • Assistent bouwen, wonen en onderhoud
  • Assistent dienstverlening en zorg
  • Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
  • Assistent installatie- en constructietechniek
  • Assisten logistiek
  • Assistent mobiliteitsbranche
  • Assistent plant, dier en (groene) leefomgeving
  • Assistent procestechniek
  • Assistent verkoop/retail

De servicedocumenten Entree (v/h kaderexamens Entree) die ontwikkeld zijn door platform Entree, zijn opvraagbaar bij het secretariaat Entree.

Pamflet Entree-opleiding: Niemand aan de kant!

Pamflet Entree-opleiding: Niemand aan de kant!

Soms hebben jongeren of (jong)volwassenen iets extra’s nodig om mee te kunnen doen in de samenleving. Extra persoonlijke aandacht om hun talenten te ontwikkelen of ondersteuning bij het verstevigen van hun sociaal emotioneel evenwicht. Zo vinden ze hun weg op de arbeidsmarkt of naar vervolgonderwijs. Die extra aandacht biedt het mbo met de Entree-opleiding, in nauwe samenwerking met gemeenten, bedrijven en (jeugdzorg)instellingen.

Gerelateerde publicaties

Eerste Docentendag Entree groot succes

De eerste Docentendag Entree op 18 april 2019 was een ongekend succes. Maar liefst 650 bevlogen docenten namen deel aan de informele opening, de inspiratiesessies, keynote, workshops en bezochten de inspiratiemarkt. Trudy Vos, bestuurder ROC van Twente en voorzitter van de bedrijfstakgroep Entree, verwelkomde onder meer Inge Vossenaar, directeur mbo van het ministerie OCW, en Esther Deursen, directeur toezicht mbo van de Inspectie van het Onderwijs.

Contactpersonen

Karin Lukassen

Karin Lukassen

Beleidsadviseur

Jacqueline Hagen

Secretaresse

Mirle Vrielink

Beleidsadviseur

Interviews met Entree-studenten

Interviews met Entree-docenten

Interview Entree-leerbedrijf