Entree

Laatst gewijzigd: 16-11-2022

De btg Entree is één van de negen bedrijfstakgroepen (‘btg’s’) van de MBO Raad. De btg's zijn een afdeling binnen de MBO Raad waar soortgelijke mbo-opleidingen met elkaar samenwerken. 

De btg’s maken het mogelijk voor soortgelijke mbo-opleidingen om krachten te bundelen. Via de btg’s hebben scholen in de MBO Raad ook sectorgewijs invloed op de landelijke ontwikkelingen in het mbo-onderwijs. In de bedrijfstakgroepen worden de belangen van soortgelijke opleidingen behartigd, wordt kennis gedeeld en worden gezamenlijke projecten uitgevoerd. Zo werken scholen samen aan innovatief en toekomstgericht onderwijs dat optimaal aansluit op de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs.

De btg Entree

Deze bedrijfstakgroep vertegenwoordigt de Entree-opleidingen. Jongeren zonder een diploma van een vooropleiding kunnen een Entree-opleiding volgen. Deze Entree-opleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. Met de Entree-opleiding kunnen studenten de belangrijkste vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben voor een baan.

 

De Entree-opleiding bereidt studenten voor op assisterende functies op de arbeidsmarkt. Studenten krijgen onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Zij krijgen intensieve (individuele) coaching en loopbaanbegeleiding. Hierdoor boeken studenten meer resultaten in hun opleidingen en vallen studenten minder uit. 

Er is keuze uit de volgende Entree-opleidingen:

  • Assistent bouwen, wonen en onderhoud
  • Assistent dienstverlening en zorg
  • Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
  • Assistent installatie- en constructietechniek
  • Assisten logistiek
  • Assistent mobiliteitsbranche
  • Assistent plant, dier en (groene) leefomgeving
  • Assistent procestechniek
  • Assistent verkoop/retail

De servicedocumenten Entree (v/h kaderexamens Entree) die ontwikkeld zijn door platform Entree, zijn opvraagbaar bij het secretariaat Entree.

Pamflet Entree-opleiding: Niemand aan de kant!

Pamflet Entree-opleiding: Niemand aan de kant!

Soms hebben jongeren of (jong)volwassenen iets extra’s nodig om mee te kunnen doen in de samenleving. Extra persoonlijke aandacht om hun talenten te ontwikkelen of ondersteuning bij het verstevigen van hun sociaal emotioneel evenwicht. Zo vinden ze hun weg op de arbeidsmarkt of naar vervolgonderwijs. Die extra aandacht biedt het mbo met de Entree-opleiding, in nauwe samenwerking met gemeenten, bedrijven en (jeugdzorg)instellingen.

Gerelateerde publicaties

Pamflet Entree-opleiding: Niemand aan de kant!

Contactpersonen

Karin Lukassen

Karin Lukassen

Beleidsadviseur

Eefje Janssen

Beleidsadviseur

Jacqueline Hagen

Secretaresse

Interviews met Entree-studenten

Interviews met Entree-docenten

Interview Entree-leerbedrijf