Zorg, Welzijn en Sport (ZWS)

Laatst gewijzigd: 13-07-2017

De bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (ZWS) behartigt de belangen van opleidingen gericht op verzorging & verpleging, sport & beweging en welzijn. Daarbij is het zoeken naar een goede balans tussen landelijke afspraken en respect voor regionale verschillen.

Onderwijsclusters 

  • Zorg
  • Welzijn
  • Sport & bewegen
  • Schoonheids- & voetverzorging
  • Assisterende Gezondheidszorg

Kerntaken bedrijfstakgroep ZWS

Het jaar 2016 staat voor de btg Zorg Welzijn en Sport in het teken van implementeren en verbinden. De herziene kwalificatiestructuur wordt geïmplementeerd. Maar het benutten van kansen en realiseren van plannen kan een mbo-school niet alleen. Daarom is verbinding maken zo belangrijk; tussen mbo-scholen onderling, met ander onderwijs zoals hbo en vmbo en het werkveld. Toename van richtinggevende beleidsmaatregelen over onder meer de doelmatigheid van het onderwijs, toegankelijkheid van het mbo en verbetering van de examenkwaliteit vragen om gezamenlijke standpunten en sectorale afspraken.

Afbeelding van zorg - ID College
Afbeelding ID College
Afbeelding Lia Wildeman

Lia Wildeman

Saskia Siebelhoff

Afbeelding van Han Dahlmans

Han Dahlmans

Beleidsadviseur
René Immers

René Immers

Beleidsadviseur btg ZWS