Zorg, Welzijn en Sport (ZWS)

Laatst gewijzigd: 03-07-2018

De bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (ZWS) behartigt de belangen van opleidingen gericht op verzorging & verpleging, sport & beweging en welzijn. Daarbij is het zoeken naar een goede balans tussen landelijke afspraken en respect voor regionale verschillen.

Onderwijsclusters 

  • Zorg
  • Welzijn
  • Sport & bewegen
  • Assisterende Gezondheidszorg

NB: de bedrijfstakgroep ZWS behartigt de belangen van de opleidingen voor schoonheidsverzorging & voetzorg in het marktsegment Uiterlijke Verzorging van de SBB en de sectorkamer ZWS. Onderwijsinhoudelijk vallen de opleiding voor schoonheidsverzorging & voetzorg binnen de bedrijfstakgroep Voedsel, Gastvrijheid en Groen van de MBO Raad.

Kerntaken bedrijfstakgroep ZWS

Het jaar 2016 staat voor de btg Zorg Welzijn en Sport in het teken van implementeren en verbinden. De herziene kwalificatiestructuur wordt geïmplementeerd. Maar het benutten van kansen en realiseren van plannen kan een mbo-school niet alleen. Daarom is verbinding maken zo belangrijk; tussen mbo-scholen onderling, met ander onderwijs zoals hbo en vmbo en het werkveld. Toename van richtinggevende beleidsmaatregelen over onder meer de doelmatigheid van het onderwijs, toegankelijkheid van het mbo en verbetering van de examenkwaliteit vragen om gezamenlijke standpunten en sectorale afspraken.

Afbeelding van zorg - ID College
Afbeelding ID College

Contactpersonen

Afbeelding van Han Dahlmans

Han Dahlmans

Beleidsadviseur Aandachtsgebied: Zorg
René Immers

René Immers

Beleidsadviseur Aandachtsgebieden: Welzijn, Sport en Bewegen, Uiterlijke verzorging
Tineke Snel

Tineke Snel

Beleidsadviseur Aandachtsgebied: Zorg
Renate van Bezu

Renate van Bezu

Secretaresse btg ZWS
Cindy van Rooijen

Cindy van Rooijen

Secretaresse btg ZWS

Mbo student Verpleegkunde loopt stage - samenwerking tussen onderwijs en zorginstellingen