Zorg, Welzijn en Sport (ZWS)

Laatst gewijzigd: 09-01-2019

De bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (ZWS) behartigt de belangen van opleidingen gericht op verzorging & verpleging, sport & beweging en welzijn. Daarbij is het zoeken naar een goede balans tussen landelijke afspraken en respect voor regionale verschillen.

Onderwijsclusters 

  • Zorg
  • Welzijn
  • Sport & bewegen
  • Assisterende Gezondheidszorg

NB: de bedrijfstakgroep ZWS behartigt de belangen van de opleidingen voor schoonheidsverzorging & voetzorg in het marktsegment Uiterlijke Verzorging van de SBB en de sectorkamer ZWS. Onderwijsinhoudelijk vallen de opleiding voor schoonheidsverzorging & voetzorg binnen de bedrijfstakgroep Voedsel, Gastvrijheid en Groen van de MBO Raad.

Focus van bedrijfstakgroep ZWS 

2018 staat voor de btg Zorg Welzijn en Sport in het teken van implementeren naar bestendigen, én van verbinden naar structureel samenwerken. Roc’s zijn bezig met het invoeren van de nieuwe kwalificatiedossiers binnen de herziene kwalificatiestructuur, het ontwikkelen en implementeren van keuzedelen, crossovers en het voordragen van mbo-certificaten aan de minister. Hierin werken roc’s nauw samen met het bedrijfsleven op landelijk, regionaal én lokaal niveau.

Complicerende factor in het matchen van arbeidsmarkt en onderwijs is dat degelijk opleiden enige tijd vergt. Het opleiden van professionals in de zorg, welzijn, sport en bewegen is niet alleen een kwestie van het aanleren van kennis, vaardigheden en de juiste attitude, maar óók een kwestie van individuele ‘rijping’ van de student/werknemer zelf. Als de nood erg hoog is, lijkt hier niet altijd begrip voor te zijn. Deze complexiteit vraagt dat mbo-scholen snel kunnen inspelen op de veranderingen van de arbeidsmarkt, om daadwerkelijk Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen te kunnen bieden.

Afbeelding van zorg - ID College
Afbeelding ID College

Contactpersonen

Afbeelding van Han Dahlmans

Han Dahlmans

Beleidsadviseur Aandachtsgebied: Zorg
René Immers

René Immers

Beleidsadviseur Aandachtsgebieden: Welzijn, Sport en Bewegen, Uiterlijke verzorging
Tineke Snel

Tineke Snel

Beleidsadviseur Aandachtsgebied: Zorg
Renate van Bezu

Renate van Bezu

Secretaresse btg ZWS
Cindy van Rooijen

Cindy van Rooijen

Secretaresse btg ZWS

Mbo student Verpleegkunde loopt stage - samenwerking tussen onderwijs en zorginstellingen