Zorg, Welzijn en Sport (ZWS)

Laatst gewijzigd: 20-07-2021

De bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (ZWS) behartigt de belangen van opleidingen gericht op verzorging & verpleging, sport & beweging en welzijn. Daarbij is het zoeken naar een goede balans tussen landelijke afspraken en respect voor regionale verschillen.

Onderwijsclusters 

  • Zorg
  • Welzijn
  • Sport & bewegen
  • Assisterende Gezondheidszorg

NB: de bedrijfstakgroep ZWS behartigt de belangen van de opleidingen voor schoonheidsverzorging & voetzorg in het marktsegment Uiterlijke Verzorging van de SBB en de sectorkamer ZWS. Onderwijsinhoudelijk vallen de opleiding voor schoonheidsverzorging & voetzorg binnen de bedrijfstakgroep Voedsel, Gastvrijheid en Groen van de MBO Raad.

Focus van bedrijfstakgroep ZWS 

Werkgevers in de sectoren zorg, welzijn en sport in onze regio’s ondervinden steeds meer hinder van arbeidsmarkttekorten. Overheid, werkgevers en mbo-scholen doen er alles aan om studenten die initiële opleidingen volgen, zo snel als verantwoord is voor de arbeidsmarkt klaar te stomen. Vanwege de krimp in het voortgezet onderwijs worden dit er echter steeds minder. Werkgevers kijken daarom meer dan ooit tevoren naar mogelijkheden om hun werknemers op-, her- en na te scholen. In het kader van een leven lang ontwikkelen dringen werkgevers steeds sterker aan op maatwerk en flexibiliteit.

Voor 2020 komt het voor onze bedrijfstakgroep op aan om de focus te houden op deze wendbaarheid en innovatie zonder de verworvenheden van de kaders los te laten. Exploratie en exploitatie in één hand houden als het ware. Veel initiatieven helpen hierbij, zoals het in samenwerking met de inspectie en OCW zoeken van ruimte in de regels, en pilots die onze kwalificatiestructuur flexibeler maken om op de arbeidsmarktbehoeften in te spelen.

Afbeelding van zorg - ID College
Afbeelding ID College (thans mboRijnland)

Contactpersonen

Marianne Gardien

Beleidsadviseur
Afbeelding van Han Dahlmans

Han Dahlmans

Beleidsadviseur Aandachtsgebied: Zorg
René Immers

René Immers

Beleidsadviseur Aandachtsgebieden: Welzijn, Sport en Bewegen, Uiterlijke verzorging

Patricia van Amerongen

Carolien Kuitenbrouwer

Secretaresse
c.kuitenbrouwer@mboraad.nl

Mbo student Verpleegkunde loopt stage - samenwerking tussen onderwijs en zorginstellingen