‘Ook nu hebben jongeren een startkwalificatie nodig’

22-06-2017

Het bedrijfsleven lokt steeds meer vmbo-leerlingen naar de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ton Heerts: “Nu het economisch beter gaat, lijkt dit geen probleem: zestienjarige jongeren kunnen meteen aan de slag. Maar wanneer we weer economische tegenwind krijgen, is dit de eerste groep die buiten de boot valt. Jongeren zonder kwalificatie voor de arbeidsmarkt zitten dan als eersten thuis op de bank. Mijn oproep aan werkgevers is daarom: gun deze jongeren, naast hun baantje, óók een beroepsopleiding.”

Afbeelding van studenten op het Friesland College/Maartje Roos
Afbeelding van ROC Friese Poort

Aan de hand van de conclusies van het CBS waarschuwt Heerts voor een verdere verscherping van de tweedeling. Volgens onderzoek van het KBA in Nijmegen telt Nederland onder meer door de crisis al zo’n 138.000 jongvolwassenen die op dit moment een onoverbrugbare afstand hebben tot de arbeidsmarkt. “We willen niet dat deze groep jongeren groter wordt. Het kost gemeentes en scholen op dit moment al heel veel energie om deze jongeren te bereiken. Dit horen wij ook van gemeentes en scholen die zich hebben aangesloten bij ons Perspectiefpact met de NRTO. Met een arbeidsmarktkwalficatie, dus een diploma op mbo 2-niveau of hoger, hebben deze jongeren een beter langetermijnperspectief. Maar dat geldt voor alle jongeren: minimaal een startkwalificatie is nodig om weerbaar te zijn op onze arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Dat vraagt om een vooruitziende blik van het bedrijfsleven: als zij willen kunnen rekenen op goede vakkrachten, moeten we jongeren stimuleren eerst een vak te leren. Bijvoorbeeld de beroepsroute vmbo-mbo.”
 
Het CBS vraagt in de nieuwste cijfers ook aandacht voor de groeiende groep hoogopgeleide 45-plussers die lastig aan het werk komen. Heerts: “Fijn dat er nu aandacht is voor hoogopgeleiden, maar dit probleem speelt natuurlijk al langer voor werkenden en werkzoekenden met een mbo-diploma.” Zij vormen 40 procent van onze beroepsbevolking: hbo’ers 18 procent en wo’ers 11 procent. 

Heerts: “Een leven lang ontwikkelen moet onze complete beroepsbevolking weerbaar maken op de arbeidsmarkt. Bijscholing kan dus helpen om breder inzetbaar te zijn. Ook daarom is het van belang dat het nieuwe kabinet écht werk maakt van beleid op een leven lang ontwikkelen. Bijvoorbeeld in de vorm van een persoonlijk scholingsbudget, zoals de SER voorstelt. Ook de Commissie vraagfinanciering mbo heeft goede aanbevelingen gedaan voor een nationaal scholingspact.”

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673