Activiteiten bedrijfstakgroepen MBO Raad in 2017

18-01-2017

De bedrijfstakgroepen (btg’s) van de MBO Raad volgen ook in 2017 de ontwikkelingen per sector op de voet en onderzoeken wat hiervan de gevolgen zijn voor het onderwijs. Op die manier behartigen de btg’s de belangen van de sector en blijft het onderwijs optimaal aangesloten op het sectorale werkveld. Onderwerpen die dit jaar aan de orde komen zijn:

  • examenagenda, invoering herziene kwalificatiestructuur en de keuzedelen;
  • bevorderen bpv-kwaliteit;
  • flexibel opleiden en meer maatwerk via certificaten, cross-overopleidingen en meer kennisuitwisseling;
  • betere aansluiting vmbo-mbo-hbo;
  • sectorale uitwerking van het toelatingsrecht (afhankelijk van wetgeving).

Benieuwd naar de activiteiten van uw btg? Bekijk daarvoor het activiteitenplan per sector op deze website.

Infographic btg