Aventus 100e mbo-locatie die zich Gezonde School mag noemen

23-05-2019

Tijd voor een gezond feestje in Deventer. Aventus, locatie Middelweg, is de 100e mbo-locatie die zich Gezonde School mag noemen. De locatie kreeg de erkenning voor haar inspanningen rond het thema voeding. “Helemaal top! Wat een stimulans om door te gaan”, aldus de enthousiaste Wim Hartkamp, Gezonde School - coördinator binnen Aventus.

De MBO Raad is trots op ‘de 100ste’.  Samen met de PO-Raad, de VO-raad, het RIVM en GGD GHOR Nederland is de MBO Raad verantwoordelijk voor het programma Gezonde School. Daarnaast ondertekende de Raad eind 2018 het Nationaal Preventieakkoord. “Elke school wil met Gezonde School graag studenten meegeven dat gezonde keuzes maken echt super belangrijk is. Voor nu en voor later!” zegt Ton Heerts, voorzitter MBO Raad. “Dat past helemaal bij de doelen van het Preventieakkoord.” Ton Heerts feliciteert Aventus als 100ste MBO-locatie die zich Gezonde School mag noemen. “Dat is echt een mooie mijlpaal die andere schoollocaties en studenten zeker gaat inspireren.”

Keurmerk

Een Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor een school die effectief aandacht besteedt aan de gezondheid van studenten en medewerkers. De aanpak gaat uit van wat de school al doet. De betreffende scholen zetten activiteiten alleen gestructureerder en planmatiger in, om ook op lange termijn positieve effecten te bereiken en daarmee een gezonde leefstijl te verankeren in het DNA van de school. Projectactiviteiten kunnen deel uitmaken van het lesprogramma Vitaal burgerschap.

Onderdeel van introductieprogramma’s

Locatie Middelweg organiseerde afgelopen jaar meerdere activiteiten in het kader van Gezonde School. Sommigen gingen specifiek over voeding, maar er is ook aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen: binnen de sector Zorg & Welzijn is Gezonde School een onderdeel van alle introductieprogramma’s voor nieuwe studenten. Op het lesrooster van alle eerstejaars staat ook het vak Vitaliteit & Bewegen. Hierin krijgen de studenten beroepsgerichte clinics met thema’s zoals Teambuilding, Testjeleefstijl, Ergonomie, Weerbaarheid en het leren lesgeven in Sport & Spel.

Gezondheidsmarkt

Studenten van de opleiding Assistenten in de Gezondheidszorg, organiseerden een ‘Gezondheidsmarkt’ als onderdeel van het vak Burgerschap. De studenten werkten zelf een thema uit en gaven hierover voorlichting of workshops aan de andere studenten van de locatie. Er was niet alleen aandacht voor voeding, maar ook voor social mediaverslaving, beweging en zelfs mondhygiëne. Naast activiteiten van de school zelf kwamen ook organisaties als Tactus en de GGD GHOR regelmatig op de locatie voor gastlessen en campagnes.

Aansporen

Gezonde School coördinator Hartkamp weet zeker dat extra aandacht voor een gezonde leefstijl bijdraagt aan betere schoolprestaties en minder schooluitval van zijn studenten. "Middelweg wil nu ook de andere Aventus-locaties aansporen om Gezonde School te worden. Doel is dat in de verantwoordingsdocumenten Burgerschap van alle teams structureel aandacht komt voor de thema’s voeding en genotmiddelen zoals rookwaar, drugs en alcohol." Later deze zomer geeft Middelweg nog extra aandacht aan het behalen van de titel Gezonde School met een speciale bijeenkomst.