Eerste Docentendag Entree groot succes

09-05-2019

De eerste Docentendag Entree op 18 april 2019 was een ongekend succes. Maar liefst 650 bevlogen docenten namen deel aan de informele opening, de inspiratiesessies, keynote, workshops en bezochten de inspiratiemarkt. Trudy Vos, bestuurder ROC van Twente en voorzitter van de bedrijfstakgroep Entree, verwelkomde onder meer Inge Vossenaar, directeur mbo van het ministerie OCW, en Esther Deursen, directeur toezicht mbo van de Inspectie van het Onderwijs.

Tijdens de aftrap in congrescentrum 1931 in Den Bosch spraken Inge Vossenaar en Esther Deursen lovend over de Entree-opleidingen. Samen met het panel bestaande uit Entreestudenten en -docenten van het Summa College en ROC de Leijgraaf en een praktijkopleider gingen zij in op het belang van Entree-opleidingen voor jongeren en (jong)volwassenen die iets extra’s nodig hebben (extra persoonlijke aandacht of ondersteuning) om mee te kunnen doen in de samenleving. Als opstap naar een vervolgopleiding (mbo 2), als doorstroom naar de arbeidsmarkt en  om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.  

entree docentendag
De 650 toppers die het Entree-onderwijs mogelijk maken.

Pamflet Entree

Inge Vossenaar en Esther Deursen namen het pamflet Entree: niemand aan de kant! tijdens het plenair gedeelte van de docentendag in ontvangst. Het pamflet geeft aan waar de Entree-opleiding zich sterk voor maakt en roept op tot samenwerking met verschillende partners. Dagvoorzitter Trudy Vos vroeg mbo-scholen om met het pamflet in de hand aan gemeenten en bedrijven uit te leggen wat de kracht en het belang van Entree-onderwijs is. Ze riep op om de spotlight te zetten op Entree-opleidingen om iedereen zonder startkwalificatie verder te helpen.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 23 april is het pamflet samen met een aantal portretten van Entree-studenten, -docenten en een leerbedrijf overhandigd aan staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van SZW.

Pamflet Entree-opleiding: Niemand aan de kant!
Karin Lukassen

Karin Lukassen

Beleidsadviseur

Jacqueline Hagen

Secretaresse