Eindevaluatie toont succes Centra voor innovatief vakmanschap

29-03-2017

Onderwijs en bedrijfsleven werken in de regio succesvol samen aan de innovatie van het beroepsonderwijs. Dat is de conclusie uit een eindevaluatie van het Platform Bèta Techniek die 24 maart verscheen. In vijf jaar tijd zijn in het hele land ruim 4500 bedrijven, 50.000 studenten, 4000 docenten en 83 mbo-scholen en hogescholen gaan samenwerken in 134 van deze centra voor innovatie. De rijksoverheid, regio's en het bedrijfsleven hebben hierin gezamenlijk 400 miljoen euro geïnvesteerd.

Studenten op het Friesland College
Afbeelding van Friesland College, Maartje Roos

MBO Raad-voorzitter Ton Heerts: “Het succes van de centra bewijst dat innovatie en het mbo uitstekend hand in hand gaan. Een mooi, effectief sectoraal initiatief dat past in de vormen van samenwerking die scholen en het bedrijfsleven in de regio ontwikkelen.”

In 2011 zijn de eerste zeven pilot-Centra voor innovatief vakmanschap (in het mbo) en Centres of expertise (in het hbo) van start gegaan. Hier werken scholen, bedrijven en/of andere externe partners via een publiek-private samenwerkingsverband samen aan innovatie in het beroepsonderwijs.

De Centra hebben een plaats in de Human Capital Agenda’s van het topsectorenbeleid van de rijksoverheid. Een onafhankelijke expertcommissie van het Platform Bèta Techniek (PBT) heeft vanaf het begin de ontwikkeling van de eerste zeven ‘pilot-Centra’ van dichtbij gemonitord, ondersteund en geëvalueerd. Een tussentijds onderzoek liet in 2014 al positieve resultaten zien.

Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673