Handreiking ‘In gesprek over Toekomst mobiliteitsonderwijs’

09-04-2018

Hoe ziet de toekomst van het mobiliteitsonderwijs eruit? En hoe bereiden we ons daar goed op voor? Tijdens de themabijeenkomst op 23 maart 2018 gingen docenten van de onderwijsnetwerken mobiliteit van de btg MTLM daarover met elkaar in gesprek. De uitkomsten van de gesprekstafels “toekomst mobiliteitsonderwijs” zijn samengevat in drie tekeningen:
1.De werknemer van de toekomst
2 De opleiding van de toekomst
3 Het onderwijs van de toekomst

U kunt deze tekeningen gebruiken om met uw onderwijsteam en collega’s het gesprek verder te voeren. In deze handreiking vindt u gespreksvragen en tips voor het gebruik van de tekeningen. U kunt de tekeningen downloaden door te klikken op de tekeningen in onderstaande tekst of via de bestanden in de rechterzijbalk.

Tips voor gebruik van de tekeningen

 • Print de tekeningen uit en hang ze op het prikbord op school.
 • Zet “toekomst mobiliteitsonderwijs” op de agenda van volgende teamoverleg en bespreek de tekeningen met uw collega’s.
 • Neem een tekening mee bij een bpv-bezoek en ga in gesprek met het bedrij

Gespreksvragen bij tekeningen 'Toekomst mobiliteitsonderwijs'

 • Herkennen jullie de beelden zoals geschetst? Zijn er nog aanvullingen?
 • Wat betekent dit toekomstbeeld voor ons onderwijs?
 • Welke stappen zijn er nodig om als team hier goed op voor te bereiden?
 • Op welke manier kunnen de onderwijsnetwerken van de btg MTLM hierin ondersteunen?

Daarnaast kunt u gebruik maken van de vragen die gebruikt zijn bij de gesprekstafels op de themabijeenkomst op 23 maart 2018:

Tafel 1 - De werknemer van de toekomst: wat zijn belangrijkste vaardigheden?

 • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de branche?
 • Wat zijn de belangrijkste vaardigheden van de werknemer van de toekomst?

Prikkelende stellingen

 • Als over 10 jaar alle aandrijving elektrisch is, dan is er geen opleiding autotechniek of bedrijfsautotechniek meer nodig.
 • De werknemer van de toekomst moet vooral goed systemen kunnen uitlezen.

Tafel 2 - De opleiding van de toekomst: wat zijn essentiële ingrediënten?

 • Stel je mag een nieuwe opleiding voor de mobiliteitsbranche ontwikkelen, hoe zou deze er dan uit zien?

Prikkelende stellingen

 • Kwalificatiedossiers moet je afschaffen.
 • De opleiding van de toekomst bestaat uit alleen maar keuzedelen.
 • Over 10 jaar bestaat er nog maar 1 opleiding engineering voor de gehele branche.

Tafel 3 - Het onderwijs van de toekomst: wat is jouw rol als docent?

Wat is de rol van het bedrijfsleven, de student en de docent in het onderwijs van de toekomst?
Welke nieuwe didactische vormen pas je al toe?

Prikkelende stellingen

 • Over 10 jaar zijn er geen docenten meer nodig in het onderwijs, alles gaat digitaal.
 • Een student leert het beste door te doen en zelf informatie op te zoeken.
 • Een vak leren doe je pas als je aan het werk bent.

Reageren?
We zijn benieuwd naar de uitkomsten van de gesprekken op school en agenderen deze graag in de onderwijsnetwerken mobiliteit. 

Afbeelding van Annet Feijen

Annet Feijen

Beleidsadviseur