Hulp bij voorbereiding op rekentoets pabo

06-07-2016

Veel eerstejaars pabo-studenten hebben moeite met de rekentoets WisCAT. Met subsidie van OCW is een hulpmiddel ontwikkeld voor toekomstige en eerstejaars pabo-studenten die zich willen voorbereiden op de rekentoets.

Afbeelding van studenten op Landstede

Het hulpmiddel bestaat uit twee documenten met tips en suggesties waarop studenten hun eigen rekenvaardigheid kunnen verbeteren:

  • één beknopte studentenversie met tips en oefensuggesties voor zelfstudie;
  • één versie met tips en oefensuggesties waar student en docent samen werken aan de voorbereiding op de rekentoets.

Vanaf 1 september 2015 zijn er toelatingseisen voor de pabo voor de vakgebieden aardrijkskunde geschiedenis en natuur en techniek. Aspirant Pabo studenten zonder vwo-diploma of hbo-diploma (geen associate degree) moeten kunnen aantonen voor alle drie de vakgebieden te voldoen aan de eisen. Dit betekent in de praktijk dat dat mbo-studenten meestal drie toelatingstoetsen moeten afleggen, havo-leerlingen meestal één of twee. Studenten kunnen zich op de toelatingstoetsen voorbereiden via regionale ondersteuningstrajecten en is er leermateriaal beschikbaar op goedvoorbereidnaardepabo.nl.  

Voor rekenen en Nederlands zijn er geen extra toelatingseisen. Het instroomniveau van studenten voor deze onderdelen is geborgd door de invoering van de referentieniveaus Nederlands en rekenen voor alle havo- en mbo 4-opleidingen.