Internetconsultatie rekenen

20-05-2015

Het ministerie van OCW is een internetconsultatie gestart over de voorgenomen wijziging van de Wet educatie beroepsonderwijs. De wijziging is nodig omdat verwacht wordt dat de referentieniveaus rekenen voor bepaalde doelgroepen niet haalbaar zullen zijn. Daarom krijgen leerlingen van vmbo-bb en studenten in de entree-opleiding en mbo-2 de mogelijkheid om examen te doen op een lager niveau. Voor leerlingen en studenten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie komt er een zogenaamd ER-examen. De internetconsultatie staat tot 1 juni 2015 open voor alle belanghebbenden.