Kwalificatiedossier docent mbo overhandigd aan minister Bussemaker

01-07-2015

Op maandag 29 juni heeft Jan van Zijl het eerste exemplaar van het kwalificatiedossier van de docent mbo aan minister Bussemaker overhandigd. Het kwalificatiedossier van de docent mbo geeft een beschrijving van de (deel)taken van de docent in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook komt aan de orde welke kennis en vaardigheden de mbo-docent nodig heeft om zijn taken goed te vervullen. Het document is opgesteld in samenwerking met vele betrokkenen uit het mbo, waaronder de BVMBO. Tijdens de ledenvergadering van de MBO Raad afgelopen april is het document bekrachtigd.