Lichte verbetering in tevredenheid medewerkers

08-10-2016

Medewerkers in het mbo voelen zich thuis op hun school en zijn tevreden over hun collega’s. Wel vindt een groot deel de werkdruk hoog. Dit zijn enkele van de resultaten uit het tevredenheidsonderzoek (mto) onder mbo-scholen. Het onderzoek geeft scholen een beeld van de tevredenheid van onderwijzend personeel (docenten) en ondersteunend personeel (administratie en management). Het tevredenheidsonderzoek is het rapportcijfer van de sector. Iedere school ontvangt daarnaast van de MBO Raad een aparte rapportage en kan daarmee aan de slag.

Afbeelding van student op Friesland College (Copyright: Maartje Roos)
Afbeelding van student Friesland College (Copyright: Maartje Roos)

MBO Raad-voorzitter Ton Heerts was vanochtend op Radio 1 te gast om te praten over de resultaten van het onderzoek en zijn visie op het mbo. Heerts benadrukte dat de meerderheid van de mbo-scholen het heel goed doet en de tevredenheid toeneemt.

Werkdruk

Heerts ging ook in op de cijfers over de werkdruk binnen een mbo-school. Iets meer dan de helft van de werknemers vindt de werkdruk ‘goed’, maar 39,1% ervaart een te hoge werkdruk. 8,8% van de werknemers vindt de werkdruk veel te hoog. De kaders van de onlangs afgesloten cao mbo geven de docenten en instructeurs in onderwijsteams de ruimte de werkverdeling naar eigen inzicht in te richten. De MBO Raad verwacht dat dit in de toekomst gaat bijdragen aan het verminderen van de werkdruk. 

De resultaten van het mto volgen op een aantal onderzoeken naar de tevredenheid over het mbo. In mei publiceerde de JOB de resultaten van het studenttevredenheidsonderzoek: het mbo kreeg een kleine 7. Twee weken geleden publiceerde de SBB de resultaten van onderzoek onder leerbedrijven, praktijkopleiders, studenten en bpv-begeleiders van scholen over de kwaliteit van en naar de tevredenheid over stages (de BPV Monitor). De praktijkopleiders van de leerbedrijven geven de beroepspraktijkvorming (bpv) een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. Studenten beoordelen de eigen stage of leerbaan gemiddeld met een 8.

Ook verscheen een onderzoek van SBB dat concludeerde dat het bedrijfsleven heel tevreden is over de kennis en kunde van afgestudeerde mbo’ers. De aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt vindt de OESO een compliment waard in het vorige maand verschenen Education at Glance.

Deelname

De MBO Raad heeft voor de tweede maal onderzoek laten doen naar de tevredenheid van medewerkers op mbo-scholen. 53 scholen deden hieraan mee, bijna 30.000 werknemers (ruim 70% van de beroepsgroep) hebben het onderzoek ingevuld.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding Nihat Yilmaz

Nihat Yilmaz

Beleidsadviseur