MBO Raad: ‘Leerwerkbanenoffensief voor overspannen arbeidsmarkt’

13-03-2018

Wie van de 1 miljoen werklozen nu nog langs de kant staat en kan werken, moet de mogelijkheid krijgen om via een leerwerkbaan terug te keren op de arbeidsmarkt, in tekortsectoren zoals de zorg. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “Dat gaat in elk geval voor de korte termijn verlichting geven op de overspannen arbeidsmarkt.” Het pleidooi van de MBO Raad ligt in het verlengde van het plan dat de VVD bij monde van Dennis Wiersma vandaag lanceerde om leerwerkcontracten mogelijk te maken. Vanavond debatteren de Vaste Kamercommissies van OCW en SZW in de Kamer met de ministers van beide departementen over een leven lang ontwikkelen.

Afbeelding van een student verpleegkunde
Afbeelding van student verpleegkunde

De MBO Raad heeft de Kamerleden ten behoeve van het debat van de nodige visie vanuit het mbo voorzien. Kern van deze visie is naast het leerwerkbanenoffensief een andere inzet van uitkeringen. “Het uitkeringenregime is nu via algemeen geaccepteerde arbeid gericht op ‘zo snel mogelijk weer aan het werk’. We moeten echt kijken naar alternatieve routes. Mensen hebben inkomen nodig om hun huur, hypotheek en dagelijkse boodschappen te betalen en hun gezin te onderhouden. Alternatieve inkomensondersteuning vanuit de bijstandsvoorziening en werkloosheidsverzekering helpt om de weg via een mbo-opleiding naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.” De zorg is een goed voorbeeld van een sector die met grote tekorten kampt en zo op korte termijn geholpen kan worden aan goed opgeleide vakmensen. Heerts: “Met een leerbanenoffensief binnen het komende actieprogramma Werken in de zorg kan bijvoorbeeld ook de groep met een uitkering die in deeltijd zou kunnen werken, worden uitgedaagd om mee te doen."

Permanente leercultuur

Mbo-scholen hebben een stevige rol in een leven lang ontwikkelen. Heerts: “Het onlangs met de minister van OCW gesloten Bestuursakkoord is daar duidelijk over. Om die rol met verve te kunnen vervullen en te kunnen samenwerken met belangrijke partners als gemeenten en het bedrijfsleven, is nog wel wat werk te verzetten.” In het komende nationaal akkoord op leven lang ontwikkelen moet onder meer worden opgenomen hoe de permanente leercultuur in Nederland voor gediplomeerde volwassenen bevorderd kan worden en wat hierin de rol van de overheid kan zijn. De vorig jaar verschenen leven lang ontwikkelingen-adviezen van de commissie Vraaggestuurde financiering in het mbo en de SER zijn daar helder over. “Twee belangrijke adviezen zijn een nationale voucherregeling, als opvolger van de fiscale scholingsaftrek, voor vooral mensen die dreigen uit te vallen, én een verbreding van het leven lang ontwikkelen-krediet naar de leer-werkbanen. Dat zou een enorme bijdrage kunnen leveren aan arbeidsparticipatie van vele mensen die nu langs de kant staan of daar dreigen terecht te komen,” zegt Heerts.
 

Jongeren in een beroepsopleiding kunnen we bewuster maken van het nut en de noodzaak van een leven lang ontwikkelen in het vakgerichte onderwijs en in het burgerschapsonderwijs
Voorzitter MBO Raad
Ton Heerts

Mensen moeten zich eigenaar voelen van eigen ontwikkeling

Voor het stimuleren van een permanente leercultuur als bijdrage voor arbeidsmarktvraagstukken voor de lange termijn is meer nodig dan investeringen. Heerts: “Het is belangrijk dat mensen leren toegerust te zijn om met veranderingen om te gaan, zodat zij volwaardig mee kunnen blijven doen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ze moeten de urgentie ervan gaan inzien, zich eigenaar gaan voelen van hun ontwikkeling. Om dat te realiseren moeten we de permanente leercultuur een natuurlijk onderdeel laten zijn van het onderwijs, in de breedste zin van het woord. Mbo-scholen verankeren de ‘leercultuur’ in het beroepsonderwijs voor starters in het mbo via de drievoudige kwalificatie. Jongeren in een beroepsopleiding kunnen we bewuster maken van het nut en de noodzaak van een leven lang ontwikkelen in het vakgerichte onderwijs (succesvol je beroep uitoefenen) en in het burgerschapsonderwijs (succesvolle deelname aan de samenleving). Opleiden voor vervolgonderwijs, de derde kwalificatie, krijgt daarmee de dimensie leven lang ontwikkelen.”

De brief die de MBO Raad aan de Vaste Kamercommissies stuurde is een aanvulling op eerdere initiatieven die de MBO Raad graag gesteund ziet door de Kamer, zoals voor iedereen toegankelijke perspectiefcentra voor loopbaanadvies en het Perspectiefpact voor 138.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Perspectiefpact is een formeel samenwerkingsverband met onder meer Cedris, ABU en NRTO: partners zoeken voor de uitwerking ervan nadrukkelijk de samenwerking in de regio met gemeentes.  

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673