MBO Raad tekent intentieverklaring Upgrade NL

13-06-2018

Hoe nemen we iedereen mee in de technologische transitie? Upgrade NL is een nieuwe samenwerking om Nederland klaar te maken voor de toekomst. Het samenwerkingsverband is een initiatief van FME (de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) en de Dutch Technology Week. Zij hebben een brede coalitie gevormd van (technologie)bedrijven, kennisinstellingen, overheden en mediapartijen. Ook de MBO Raad heeft de intentieverklaring van Upgrade NL ondertekend.

Upgrade NL bundelt de krachten. Niet de technologie zelf staat centraal, maar juist datgene wat technologie voor mensen betekent. De MBO Raad ondersteunt dit initiatief. Alle leden met technische opleidingen van de bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving zijn zodoende betrokken bij de initiatieven en ontvangen verdere informatie.

techniekbeeldbank 480032
Afbeelding TechniekBeeldbank.nl
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding van Mirjam Hensels-van den Broek

Mirjam van den Broek