MBO Raad tekent Techniekpact

13-05-2013

Vanmiddag heeft Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad, namens het mbo zijn handtekening gezet onder het Techniekpact: “Daarmee nemen we actief ons aandeel in de verantwoordelijkheid om samen met het bedrijfsleven meer jongeren te motiveren en op te leiden voor de diverse techniekbranches.” Het pact markeert een andere benadering van sectorale samenwerking. Van Zijl: “Bij snel succes zou het zomaar een voorbeeldaanpak kunnen zijn: de techniek is immers niet de enige tekortsector.”

Techniekpact

De techniek is een belangrijke drager van onze economie, de arbeidsmarktkansen in bepaalde branches van deze sector zijn de komende jaren goed. HetTechniekpact omvat 22 afspraken, gemaakt tussen de ministeries van EZ, Soziale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, en VNO-NCW, MKB Nederland, FME, de Koninklijke Metaalunie, FNV, CNV, VSNU, MBO Raad, VO-Raad, PO-Raad, de vereniging van hogescholen, stichting Platform VMBO’s, de regio’s, de topsectoren en het kabinet om te zorgen voor meer technisch geschoolde mensen. Het mbo committeert zich aan het pact met afspraken die moeten leiden tot onder meer voldoende jongeren voor de techniek op te leiden.

Met het ondertekenen van het techniekpact neemt het mbo actief verantwoordelijkheid om dit samen met het bedrijfsleven op te pakken. Jan van Zijl: “Zo’n pact schept verwachtingen en het mbo zal z’n best doen die waar te maken. Daarbij zijn drie punten voor het mbo belangrijk. Dure techniekopleidingen kunnen worden betaald uit de reguliere bekostiging, Het door het ministerie van OCW aangekondigde investeringsfonds maakt bundeling van opleidingen en schoolonderdelen mogelijk. En het bedrijfsleven gaat met de zij-instroom van docenten uit het bedrijfsleven zorgen voor een ‘upgrading’ van de kennis van techniek in het onderwijs."

Beeld techniekpact
Foto"TeckniekBeeldbank.nu

Andere benadering sectorale samenwerking

De uitvoering van het pact luistert nauw en wordt een tot 2020 zichzelf voortdurend evaluerend proces dat op de voet gevolgd zal worden door door alle betrokkenen. Het pact mag gezien worden als de start van een andere benadering van sectorale samenwerking. Van Zijl: "Ik heb hier met volle overtuiging namens het mbo mijn handtekening gezet: het mbo gelooft in dit pact en de voorbeeldfunctie die het kan hebben voor andere tekortsectoren. En waakt ervoor tegelijk de balans tussen de verschillende opdrachten die het mbo heeft niet uit het oog te verliezen: het mbo heeft een brede economische én maatschappelijke waarde en zet álle jongeren in hun kracht om hun talenten te laten ontdekken en te ontwikkelen. Ook als die niet in de techniek liggen."

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673