MBO Raad voorzitter Adnan Tekin: Garandeer stageplek elke mbo’er

08-11-2022

Iedere mbo’er moet, ongeacht geloof, achtergrond, gender of opleidingskeuze, kunnen rekenen op een gegarandeerde stageplek. Die oproep doet MBO Raad voorzitter Adnan Tekin aan de vooravond van het mbo-debat op 9 november in de Tweede Kamer. Dan wordt de werkagenda mbo besproken: “Stagediscriminatie is onacceptabel, dat vinden we allemaal. Daar moeten we dus met steun van overheid en bedrijfsleven een einde aan maken. We roepen de politiek op actief onze ambitie te steunen om gezamenlijk met werkgevers te komen tot een garantie dat er voor elke mbo’er een stageplek beschikbaar is.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Stagediscriminatie uitbannen is volgens Tekin een gezamenlijke verantwoordelijkheid en ambitie van overheid, onderwijs en het bedrijfsleven. “Die verantwoordelijkheid wordt nu te veel gelegd bij alleen de scholen, bijvoorbeeld met stagematching”, legt hij uit. “Stagematching is een klein radartje, waarvan je je ook kunt afvragen of dat in het belang van de student is, die als onderdeel van de opleiding onder andere moet leren solliciteren.”

De MBO Raad is daarom van mening dat het verstandig zou zijn als de aanpak van stagediscriminatie wordt gekoppeld aan het actieplan arbeidsmarktdiscriminatie van minister Van Gennip. Tekin: “Dan slaan we twee vliegen in één klap! Stagediscriminatie vindt namelijk elders plaats dan in het onderwijs. Vooroordelen neem je namelijk niet weg met stagematching, daar is veel meer voor nodig, inclusief partners die óók verantwoordelijk krijgen en dragen.”

Medewerkers van de toekomst

Stagediscriminatie is een hardnekkig probleem, erkent Tekin. “We zullen echt gezamenlijk op moeten trekken om ervoor te zorgen dat we dit zoveel mogelijk uitbannen. Studenten komen nu in een situatie terecht dat ze soms geen stage kunnen lopen, en zonder stage geen mbo-diploma. Daarom vinden we dat elke mbo’er de garantie op een stageplek zou moeten krijgen.” Volgens Tekin hebben veel werkgevers de afgelopen jaren al goede stappen gezet in het voorkomen van discriminatie. “Maar er blijkt toch meer nodig, zelfs in een periode van krapte op de arbeidsmarkt. Elke mbo’er, ongeacht geloof, achtergrond, gender of opleidingskeuze, is het waard om met een goede stage-ervaring in te investeren. Het zijn de talenten van morgen die we als samenleving én bedrijfsleven hard nodig hebben om ervoor te zorgen dat ons land blijft draaien. Zonder mbo’ers staat alles namelijk stil, ook de urgente en enorme transities waar we nu voor staan, zoals de klimaat- en energiecrisis.”

Vicieuze cirkel

Scholen ervaren dat sommige bedrijven drempels ervaren om een stagiaire aan te nemen. Door de personeelstekorten is er namelijk ook niet altijd ruimte voor een optimale stagebegeleiding. “En dat is natuurlijk een groot probleem", aldus Tekin.  "Met name in sectoren waar al sprake is van enorme arbeidskrapte. Want door het schrappen van stageplekken ontstaat er een vicieuze cirkel, waardoor de krapte en problemen alleen maar groter worden."